Esme Sultanije 1, 70101 Jajce
Prva ramazanska hutba: “Ramazanska dova”

Prva ramazanska hutba: “Ramazanska dova”

Hvala Allahu, dž.š., koji je u Kur’anu kazao: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.” (El-Bekare, 186) Salavat izgovaramo na poslanika…

OPŠIRNIJE

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2021

Web realizacija: Sandro Nuhanović