Prva ramazanska hutba: “Ramazanska dova”

Prva ramazanska hutba: “Ramazanska dova”

Hvala Allahu, dž.š., koji je u Kur’anu kazao:

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.”

(El-Bekare, 186)

Salavat izgovaramo na poslanika Muhammeda, a.s., koji je u hadisu kazao:

“Kad god se musliman obrati Allahu dovom, u kojoj ne traži nešto što je grijeh ili kidanje rodbinskih veza, Allah će mu dati ono što traži na jedan od tri načina: brzo će mu dati ono što traži, odgodiće mu to za kasnije na dunjaluku,ili za Ahiret (ako je tako bolje za njega) ili će mu u zamjenu za tu dovu otkloniti grijehe ili neke nedaće od njega.”

Dova je poput zrna kojeg posijemo a onda očekujemo rodnu kišu i da nas u životu ne zadesi nevrijeme. Zrno poslije kiše ili ostane u zemlji (ako nije ispravno posijano) ili proklija odmah (ako je potrebno i iskreno) ili malo kasnije nikne. Ramazanska dova je posebna! U Ramazanu je šansa za vjernike koja se ne propušta. Kako?
Po hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, trojici se dova ne odbija:
„Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelih oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: „Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro!”
(Tirmizi)

Također, dova se ne odbija djetetu za roditelja, roditelju za dijete (čak će Bog dragi prije primiti dovu roditelja za svoje dijete nego da mole poslanici za njegovo dijete, osim poslanika Muhammeda, a.s.), bratu za brata u odsustvu, dovu putnika, dovu nevoljnika, dovu u zadnjoj trećini noći-pred sehur, itd.

Samo u Ramazanu za svaku dovu imamo sigurnu drugu potvrdu da će dova, ako Bog da, biti primljena. Pa tako na primjer ako onaj kome je učinjena nepravda moli za pravdu u toku ramazana dok posti, dva su obećanja da će njegova dova biti primljena: dova mazluma i dova postača. Svako od nas je u stanju da mu se dova prima: ili smo djeca, ili smo roditelji, ili smo putnici, ili smo mazlumi, ili smo jetimi, ili smo vjernici koji mole za vjernike, ili smo postači.

O ti koji postiš, čini dove, doista će ti se Allah odazvati, samo Mu se trebaš iskreno pomoliti i čvrsto Mu vjerovati napisao je glavni imam MIZ Jajce  prof Zehrudin ef. Hadžić.

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović