Hadžić: Sadakom i društvenim radom protiv iskušenja

Hadžić: Sadakom i društvenim radom protiv iskušenja

Piše: prof. Zehrudin ef. Hadžić, glavni imam MIZ Jajce

Kada muslimane i muslimanke zadesi nedaća bilo da je pojedinačna, porodična, rodbinska, džematska ili za cijelu zajednicu, oni znaju da je ili iskušenje za njih, ili “njihova zasluga” da ne kažem kazna ili grijeh, ili priprema za veće stvari.

Bilo koja nedaća da je od spomenutih i iz bilo kojeg razloga muslimani i muslimanke rade sve što je potrebno da je prevaziđu i da postanu jači poslije nedaće, uz Božju pomoć. U tom smislu su riječi Muhameda, a.s., u kojima kaže da je čudno ponašanje vjernika jer u svakoj situaciji je dobitnik. Kada mu se desi nešto loše on se strpi i ima nagradu, a kada mu se desi dobro on se zahvali i ima nagradu.

Prva preporuka je da uradimo sve što možemo kao ljudi u svojim odgovornostima i sposobnostima i oslonimo se na Boga.

Druga preporuka je da se strpimo na nedaću a da pri tome radimo sve što nam je vjerom preporučeno: pojačan ibadet, učenje Kur’ana, učenje zikra, učenje dova itd., a posebno naglašavam dva oblika borbe protiv nedaće koja su preporučena islamom a to su:

1. Sadaka – udijeliti u ime Boga i
2. Koristan rad za zajednicu.


Treća preporuka je da znamo da ništa na ovome svijetu nije vječno pa ni belaj, i da će proći, a nakon kada prođe muslimani i muslimanke uzimaju pouku i uz Božju pomoć izlaze stabilniji i spremniji za druge životne izazove i iskušenja u njihovim ovodunjalučkim životima.

“Bog dragi je na pomoći svome robu dok je on na pomoći svome bratu”, riječi su pejgambera Muhameda, a.s.

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2023

Web realizacija: Sandro Nuhanović