MIZ Jajce: Molba/Apel imama

MIZ Jajce: Molba/Apel imama

Molba/Apel imama

-Polazeći od Kur’anskog ajeta gdje Allah, dž.š., u 59. ajetu sure En-Nisa kaže: “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima svojim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.”, i hadisa Božijeg Poslanika, a.s., u kojem kaže: “Dužni ste slušati i pokoravati se makar vam nadređeni bio i abesinski rob.”, pozivam sve vjernike i vjernice da slušaju i poštuju uputstva i preporuke koje su izdali organi IZ u Bosni i Hercegovini na čelu s reisul-ulemom. Znajući u kakvoj se situaciji nalaze naša zemlja i naš grad, oni koji ne poštuju instrukcije i uputstva pretpostavljenih organa IZ i uputstava državnih organa, u neznanju krše Allahovu naredbu i Poslanikov sunnet koji su navedeni na početku.

U nadi da će shvatiti poruku oni koji krše izdata naređenja, bratski vas selamim uz dovu Allahu dž.š. da spasi ljudski rod od iskušenja u kojem se trenutno nalazimo.

Također, imami Medžlisa Jajce su se od prvog dana vanredne situacije stavili na raspolaganje svim potrebnim na čemu sam im zahvalan.

Kada je u pitanju mektebska nastava mi ćemo dati sve od sebe da uradimo kako je najbolje za našu djecu u narednom periodu, ako Bog da.

Predsjednik O.O. Ilmijje Jajce
Alija ef. Keško

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2023

Web realizacija: Sandro Nuhanović