Ljubav prema Kur’anu i patriotizam prema domovini okupio mekteblije u Jajcu

Ljubav prema Kur’anu i patriotizam prema domovini okupio mekteblije u Jajcu

Piše: šejh Ramiz ef. Bećirović

Svemogući Allah, dž.š., u četvrtom ajetu sure El-Beled kaže: „Mi čovjeka stvaramo da se trudi“.

A u šestom ajetu sure El-Inšikak Allah, dž.š., kaže: „Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći“. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.

Brojni su hadisi našeg dragog Pejgambera Muhammeda, a.s., koji govore o vrijednostima učenja i proučavanja Kur’ana, pažljivom slušanju učenja Kur’ana i podučavanju drugih ispravnom učenju Kur’ana. Navest ćemo samo dva hadisa.

„Vjernik koji uči Kur’an je kao pomorandža, ima lijep miris, a i okus….“

U Muslimovoj zbirci hadisa (prevod Dr. Šefik Kurdić i dr. Semir Rebronja) komentar u fusnoti 463 (knjiga druga) navodi se: Poslanik, s.a.v.s., uspoređuje vjernika sa pomorandžom koja posjeduje i lijep okus, ali i lijep miris. Od njenog sjemena proizvodi se posebno ulje koje ima brojne kvalitete, a spravlja se i veoma prijatan miris“.

„Onaj ko dobro uči Kur’an bit će u društvu sa melekima časnim i čestitim….“

U Muslimovoj zbirci hadisa prevod i komentar od istih autora, komentar ovog hadisa u fusnoti broj 465 navodi se: „Dobar učač Kur’ana, koji vješto i umješno, bez problema i muke izgovara kur’anske riječi i ajete, bit će u društvu plemenitih pisara, odnosno, grupe meleka koju je Allah Uzvišeni zadužio da ljudima dostavljaju Allahove knjige“.

Iz navedenih ajeta jasno nam je da smo dužni da se trudimo. Navedeni hadisi trebaju nas motivirati da učenju Kur’ana a.š., posvetimo što veću pažnju. Trebamo učiniti sve što je u našoj moći da naše mekteblije zavole učenje Kur’ana, a.š., da nauče ispravno izgovarati svaki harf i da uče po tedžvidu.

Iz pouzdanih izvora, ali i usmene predaje poznato nam je da je Jajce sa svojim područjem još od Sultan Mehmed Fatiha učenju Kur’ana pridavalo veliku pažnju. Uspjeha je bilo, nekada više nekada manje, jer su i razne okolnosti imale uticaja na uspjeh ili neuspjeh. U tu svrhu organizovane su razne manifestacije i takmičenja:

U ovim postratnim godinama, hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., svjedoci smo sve većeg uspjeha naših mekteblija na raznim takmičenjima; Mektebsko takmičenje koje se provodi od nivoa džemata do nivoa Rijaseta IZ-e svake godine. Takmičenje Hind koje okupi veliki broj takmičara našeg Muftiluka. Manifestacije i takmičenja koje organizuju džemati. MIZ Jajce.

Tako je drugog jula 2011. godine na područu Medžlisa Jajce organizovana manifestacija susret mladih učača Kur’ana pod nazivom: „KUR’AN-MOJA RADOST I MOJ ŽIVOTNI PUT“, koja je održana u džematu Vinac. Ovoj manifestaciji prisustvovala je većina naših imama i mekteblija koji su učili u Kur’anu. Manifestacija je bila vrlo uspješna. Džematski odbor Vinac i njihov imam Alija ef. bili su dobri domaćini. Tada je bilo dogovoreno da ovaj susret postane tradicija, ali se to nije ostvarilo.

U džamiji Esme sultanije već nekoliko godina (tradicionalno) u povodu 1. marta- Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine organizuje se takmičenje mekteblija Džemata Jajce u učenju kur’anskih sura. Na takmičenju učestvuje dobar broj učenika, a manifestacija okupi veliki broj džematlija.

Tako je bilo i u subotu, 29. februara 2020. godine, u povodu Dana nezavisnosti naše Domovine koji je obilježen takmičenjem polaznika u učenju kur’anskih sura.

Na samom početku Ramiz-ef. Kahrić, imam džemata Jajce, je poselamio prisutne džematlije među kojima je bilo ponajviše roditelja, i naglasio da je ovo takmičenje, pokrenuto s ciljem afirmisanja učenja Kur’ana, a baš za Dan nezavisnosti naše domovine, sa željom da se povežu dvije važne ljubavi: ljubav prema Kur’anu i ljubav prema Domovini.

Takmičenju su pristupile mekteblije; mekteba grada Jajce, mekteba Bulići i mekteba Volijak.

Takmičenje se odvijalo u tri kategorije:

– I kategorija (najmlađe mekteblije)-sure od En-Nas do El-Kafirun
– II kategorija – sure od En-Nas do El-Fil
– III kategorija – sure od En-Nas do El-Adijat

I kategorija

U ovoj kategoriji učestvovalo je 20 takmičara koji su se dobro pripremili i lijepo proučili zadane sure, te na taj način Komisiji otežali posao ocjenjivanja i izbora najuspješnijih. Ipak, nakon zbrajanja rezultata najuspješniji su bili:

I mjesto: Majdanac Muharem
II mjesto: Hrnjić Ajdin
III mjesto:Majdanac Jakub
IV mjesto:Mešinović Ehlimana i Turanović Emin

II kategorija

U ovoj kategoriji učestvovalo je 13 takmičara, a najupješniji su bili:

I mjesto: Turudić Hamza
II mjesto: Joldić Nadija
III mjesto: Joldić Alema
IV mjesto: Pačavar Džana

III kategorija

U ovoj kategoriji učestvovalo je 5 takmičara, a najuspješniji su bili:

I mjesto:Kahrić Nahla
II mjesto: Hozan Esma
III mjesto: Dervišić Amina
IV mjesto: Halaba Amna

Želim istaći angažman imama Džamije Esme Sultanije Ramiz-ef. Kahrića, muallima u gradu Jajcu, Mirzu Ridžića muallima mekteba Bulići i Almu Kubura-Glamočić muallimu mekteba Volijak.

Velike pohvale idu i roditeljima koji ne samo da šalju već i dovode svoju djecu u mekteb. Njihovo prisustvo u velikom broju, priziva Allahovu milost, shodno hadisu Allahova Poslanika, a.s., u kojem se kaže:

„Nikada se ljudi neće okupiti u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju, a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki, i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega“.

Svima vama koji ovo čitate želimo Sretan Dan Nezavisnosti Bosne i Hercegovine, s molbom Allahu Uzvišenom da naša Domovina uvijek imadne ovakvih sinova i kćeri kakve smo imali priliku slušati u džamiji Esme Sultanije.

Imam Ramiz-ef. Kahrić je najavio da će pokušati za naredni Dan nezavisnosti domovine organizovati i takmičenje mekteblija u učenju ezana i ikameta- takmičenje mujezina Medžlisa Jajce.

Ovaj veliki jajački mubarek je okončan posjetom Centralnom šehidskom spomen-obilježju uz učenje dove i porukom da nastavljamo dalje, da se trudimo da naša djeca obogaćuju svoje znanje, a uspjesi će, In šaa Allahu teala doći.

(Jajce Online/R. Bećirović)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2023

Web realizacija: Sandro Nuhanović