Esme Sultanije 1, 70101 Jajce
Lejla Kasum: Žena muslimanka – ambasadorka islama

Lejla Kasum: Žena muslimanka – ambasadorka islama

Osnovna uloga žene, muslimanke, kroz prizmu “islamskog djelovanja i aktivizma”, jeste jasno obrazloženje njenog identiteta, vrijednosti i stava u savremenom svijetu, a na osnovu principa i sistema tevhida. Pojavom islama događa se temeljna i višeslojna transformacija kulture i običaja mnogih naroda, u onoj mjeri da se korjenite promjene položaja žene…

OPŠIRNIJE

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2021

Web realizacija: Sandro Nuhanović