Abdurahman ef. Mujak: Manji je grijeh da srušiš Kabu!

Abdurahman ef. Mujak: Manji je grijeh da srušiš Kabu!

Piše: Abdurahman ef. Mujak

I ove godine mnogi muslimani diljem svijeta ostat će uskraćeni za izvršavanje pete islamske dužnosti, hadždža.

Pandemija korona virusa spriječila je mnoga vjernička srca da se odazovu na poziv Allaha dž.š., da uživaju u ljepotama medinskim i mekanskim. A u srcu svakog vjernika Kaba zauzima posebno mjesto i svakom je želja da Kabu vidi barem jednom u životu. A onaj ko je imao tu čast da posjeti sveta mjesta u Mekki i Medini, njegova želja za ponovnom posjetom je još veća.

Harem Kabe je jedino mjesto koje može okupiti i ujediniti muslimane iz cijelog svijeta. Kada bi neko krenuo da sruši Kabu protiv sebe bi imao čitav islamski ummet, ali ipak postoje stvari koje su svetije i vrjednije da se čuvaju i sačuvaju i od same Kabe.

U hadisu Poslanika a.s. kojeg bilježi Ibn Madže, a prenosi Amr ibn el-As stoji: ‘Vidio sam Poslanika a.s. kako tavafi oko Kabe i govori: “Kako si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris. Kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mjesto kod Allaha. Tako mi Uzvišenog Allaha čast mu’mina je kod Allaha veća od tvoje časti, o Kabo. Njegov imetak, njegova krv, i da se o njemu ne misli nego samo dobro. Tako mi Allaha rušenje Kabe kamen po kamen je manji grijeh kod Allaha nego da se uvrijedi čast mu’mina ili da se prolije njegova krv.”

Dakle, i pored sve ljepote i veličanstvenosti Kabe, i veličine njenog mjesta kod Allaha dž.š., život vjernika, njegov imetak i njegova čast su preči da se sačuvaju nego da se sačuva Kaba od rušenja.

I na oprosnom hadžu, na Arefatu, kada je Poslanik a.s. imao posljednju priliku da se obrati velikom skupu vjernika, život, imetak i čast vjernika je stavio u istu ravan sa svetošću Arefata, dana Arefata i mjeseca zul-hidždžeta, a hadždž je Arefat:

„O vjernici, bojte se Allaha dž.š. i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. O ljudi, vaši životi vaši imeci i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto Arefat na kome se nalazimo sve dok se ne sastanete s Gospodarem vašim.”

A koliko je danas onih koji svojom šutnjom i nebrigom dozvoljavaju da se nevini muslimani ubijaju!? Koliko je onih koji tuđi imetak prisvajaju, ili ne rade ništa da se tuđi imetak vrati stvarnom vlasniku, a u mogućnosti su!? Koliko je onih koji udaraju na čast i obraz vjernika zbog nekakvih nakaradnih ideja i ličnih frustracija!?

Manji ti je grijeh da uzmeš macolu i odeš lupati Kabu kamen po kamen nego da nevinog ubiješ ili mu namjerno život ne spasiš!

Manji ti je grijeh da bagerom sravniš Kabu nego da tuđe išta uzmeš i prisvojiš!

Manji ti je grijeh da miniraš i u zrak digneš Kabu nego da ukaljaš čast i obraz vjernika!

Zapitajmo se šta je nama sveto?

 

 

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović