Četvrta ramazanska hutba: RAZMIŠLJANJE U SMIRAJU NOĆI RAMAZANA

Četvrta ramazanska hutba: RAZMIŠLJANJE U SMIRAJU NOĆI RAMAZANA

Četvrta ramazanska hutba glavnog imam MIZ Jajce, prof. Zehrudina ef. Hadžića.

Hvala Allahu, dž.š., koji je pored Objave, čovjeku podario razum i sposobnost razmišljanja. Salavat izgovaramo na Muhammeda, a.s., koji je razumno prenosio Objavu ljudima.

Allah, dž.š., je rekao:

“i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!” (El-Hakka, 42)

“A zašto ne razmisle sami o sebi? ” (Er-Rum, 8);

“A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću!” (Jusuf, 105)

“Bolje je jedan sat razmišljati nego provesti cijelu noć klanjajući nafilu”, rekao je Hasan Basri.

Nažalost, muslimani današnjice ni ne pomišljaju da razmišljaju, a kamoli da se domišljaju i današnjicu sami promišljaju. Navikli su da im drugi sve osmišljaju dok se oni stalno razilaze u onome o čemu makar malo razmišljaju. Sve što je u vezi sa kognitivnim procesom: istraživanje, planiranje, analiziranje, inoviranje, zaključivanje, meditiranje, kontempliranje i razmišljanje, nažalost “strano” je i daleko ovdašnjim muslimanima.

Amir ibn Abdukajas je rekao: “Čuo sam jednog, dvojicu, trojicu i desetericu ashaba kako kažu: ‘Svjetlo vjere je u razmišljanju’”.
Međutim, nije isto razmišljati danju i noću, nije isto razmišljati u žamoru i u tišini, nije isto razmišljati u siromaštvu i u izobilju, nije isto razmišljati u bolesti i u zdravlju, nije isto razmišljati u iskušenju i u blagodati. Nije isto razmišljati u Ramazanu i mimo Ramazana.

“Razmišljajte o Allahovom stvaranju a ne o Allahovom zatu/biću”, riječi su Muhammeda, a.s.

(Hadis je spomenuo šejh Albani u Silsiletu-l-ehadisi-ssahihati 1.788)

Allah Uzvišeni iznosi nemarnost većine ljudi da razmišljaju o znakovima i dokazima Njegove Jedinosti u onome što je On stvorio na nebesima i na Zemlji, u tijelima koja putuju, galaksijama i planetama. Koliko na Zemlji ima predjela koji jedni s drugim graniče, i bašči, i planina, i mora, i neplodnih prostora, koliko živog i mrtvog, životinja i bilja, plodova različitog ukusa, mirisa, boja i osobina.

Promjena naših djela i našeg karaktera vezuje se za promjenu hala našeg srca, a hal našeg srca pokazuje se kroz način našeg razmišljanja.

Mahatma Gandi je rekao: “Učenje bez razmišljanja je beskorisno, ali razmišljanje bez učenja je opasno.”

Vodeći se razmišljanjem i blagodatima koje nam dolaze s njim, nastojmo osigurati trajnu intelektualnu aktivaciju kod nas muslimana kako bi postali korisni članovi zajednice u kojoj živimo.

Božiji poslanik je odlazio na brdo Hira, odvajajući se od svih ostalih, te prepuštajući se dubokom razmišljanju. To je prirodni nagon svakog od nas, svakog insana, da se osami u nekim trenutcima, potpuno odvoji od svakodnevne sredine odnosno “sjedne sam sa sobom”. Dani i noći Ramazana su prilika da dok razmišljamo budemo manje izloženi šejtanskom uticaju. Molim Allaha da nam podari razum, i da ga koristimo uz princip “šure-dogovaranja” u planiranju, i da više razmišljamo o blagodatima koje su nam date ne bi li bili više ponizni i zahvalni Allahu!

Amin!

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović