U Busovači promovirana knjiga ‘Stotinu i jedno prisjećanje: tradicija Bošnjaka na području općina Jajca, Jezera i Šipova’

U Busovači promovirana knjiga ‘Stotinu i jedno prisjećanje: tradicija Bošnjaka na području općina Jajca, Jezera i Šipova’

U Busovači u sklopu 506 dana Ajvatovice promovisana je knjiga “Stotinu i jedno prisjećanje”-tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo.

Domaćini su bili Medžlis IZ Busovača i glavni imam hfz. mr. Adnan Srebrenica koji je bio moderator promocije. Promotori su još bili dr. Ahmed-ef. Adilović, muftija Travnički, zatim hfz. mr. Sumeja Ljevaković-Subašić i prof. Zehrudin-ef. Hadžić, glavni imam MIZ Jajce.

Za ovu promociju vladao je veliki interes građana Busovače.

O knjizi

Medžlis IZ Jajce je 2014. godine pokrenuo istraživački projekat koji je imao za cilj evidentiranje tradicije življene u toku dvadesetog vijeka, naročito prvoj polovini 20. vijeka, uzimajući u obzir da su tradiciju življenu u to vrijeme pratile političke i društveno-ekonomske okolnosti usljed kojih se ona transformirala ili nestajala bilo ciljano i prinudno iz političkih razloga ili postepeno pod utjecajem društveno-ekonomskih promjena.

Ovaj istraživački projekat nastojao je prikupiti sve lokalne varijacije u tradicijsko-kulturnom nasljeđu Bošnjaka sa područja koji su u nadležnosti MIZ Jajce a koje podrazumijeva općine Jajce, Jezero i Šipovo. Prepoznavši vrijednost pokrenutog istraživanja Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je u martu 2014. godine sufinansirao ovo istraživanje a rezultat sprovedenog istraživanja je publikacija „Stotinu i jedno prisjećanje: Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce , Jezero i Šipovo.“

Publikacija se sastoji od 6 dijelova koji u konačnici formiraju jednu cjelinu koja će poslužiti kao prilog izučavanju tradicije, historije, politike i društvenih okolnosti na ovom području u prethodnom stoljeću. U prvom i uvodnom dijelu, ova knjiga se kratko osvrće na dosadašnja etnološka i antropološka istraživanja na prostoru Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na do sada istraženu i zabilježenu tradiciju Bošnjaka s područja općina Jajce, Jezero i Šipovo.

U ovom dijelu je detaljno objašnjena metodologija i osnovne informacije o obavljenom istraživanju nakon čega, u drugom dijelu knjige, slijede transkripti intervjua selektiranih po džematima. Intervju sa ispitanicima su obavili imami MIZ Jajce koji su prije istraživanja prošli obuku za terensko istraživanje. Svi intervjui su obavljeni u kućama ispitanika te su zabilježini video ili audio zapisima kojima se može pristupiti u arhivi Medžlisa Jajce.

Ova kompilacija obavljenih intervjua je koncipirana tako da nakon predstavljanja svakog pojedinačnog džemata slijede intervjui svakog pojedinačnog ispitanika iz tog džemata tako da se mogu pratiti razlike it različitih krajeva ovog ispitivanog područja.

Knjiga, dalje, sadrži i stare slike koje su Bošnjaci s ovog područja ustupili Medžlisu Jajce za potrebe ove publikacije, zatim glosar arhaizma i nepoznatih riječi koje su u intervjuima korištene, nekoliko tekstova koji tretiraju segmente iz tradicije Jajca i okoline a koje su za ovo izdanje pripremili Zijad Plivić i šejh Ramiz-ef. Bećirović te mapu MIZ Jajce.

Do sada je doživjela 3 izdanja a svoj dom je pronašla širom Bosne i Hercegovine i dijaspore.

(Jajce Online)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović