Esme Sultanije 1, 70101 Jajce

Medžlis IZ Jajce obuhvata tri općine (Jajce u FBiH, Jezero i Šipovo u RS). Trenutno je po popisu iz 2013. godine 15.000 Bošnjaka na području Medžlisa.
Medžlis Jajce ima 14 džemata sa stalnim imamom i 7 sa honorarnim. U 21 džematu klanja se džuma-namaz. Mektebska nastava odvija se u 31 mektebu. Mekteb pohađa 820 mekteblija. Mektebi su opremljeni 2014. godine donacijom TIKA-e u iznosu cca 50.000,00 KM, kao i sredstvima Medžlisa. U 14 džemata obavlja se namaz jedanput sedmično što nije bio slučaj prije godinu dana. Uz Ramazan aktivno je 40 džemata (teravija i druge aktivnosti).
Medžlis Jajce pored tijela definisanih Ustavom IZ (Izvršni odbor, vjersko-prosvjetna služba i administrativno-finansijska služba, Skupština Medžlisa, džematski odbori) ima i slijedeća tijela:
– Asocijacija mladih MIZ Jajce „Tajib Okić“
– Asocijacija žena MIZ Jajce „Esma Sultanija“
– Pokopno društvo „Berzah“ d.o.o Jajce
– Savjet glavnog imama
– Tim za pisanje knjiga
– Timovi Izvršnog odbora (za vakufsku imovinu, za izgradnju i za praćenje rada džematskih odbora)
– Tim za izradu Strategije razvoja MIZ Jajce 2015-2025
– Tim za implementaciju Strategije razvoja MIZ Jajce 2015-2025
– Disciplinska komisija
– Vjersko-prosvjetna komisija
– Komisija za provođenje završnih ispita i hatmi
– Komisija za provođenje mektebskog takmičenja
– Komisija za mektebsku olimpijadu
– Tijela imama: Imamet, hatabet, mekteb, manifestacije i mediji, sportske aktivnosti.
Od povratka na područje Medžlisa IZ Jajce izgrađeno je i obnovljeno 33 džamije, 10 mekteba i mesdžida, 14 imamskih stanova. Svi objekti IZ-e na području MIZ Jajce bili su srušeni.
Ove godine smo izgradili džamije na Volijaku, Gornjoj Katini, Klikama, Šerićima i u romskom naselju Skela-Kuprešani. Deset džamija opremljeno je grijanjem.
Također, jedan od trenutno najbitnijih projekata je vrtić «Emina» na Volijaku, koji je započeo s radom u septembru 2017. godine.
Također je planirano uređenje i dovršetak kompleksa džamije Esme Sultanije, te izgradnja tursko-bosanske kuće u haremu džamije Esme Sultanije. Imamo i projekat uređenja gradskih mezarja, kao i mezarja na cijelom području Medžlisa IZ Jajce.
Ove godine iz štampe je izašla knjiga o zločinu na području općina Jajce, Jezero i Šipovo. Medžlis IZ Jajce do sada je napisao, izdao ili učestvovao u pisanju 5 knjiga: knjiga Midheta Karadžića (Jajce u predratnim i ratnoj 1992. godini), Monografija šehida i poginulih boraca Jajca, Kraljevski grad pod sultanima (autora Ismeta Bušatlića) i Stotinu i jedno prisjećanje-tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo (u saradnji sa Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka). U planu je pisanje knjige o 305/705 Sbbr i knjige o vakufima i džematima na području MIZ Jajce.
Medžlis IZ Jajce u 2015 godini izradio je i usvojio Startegiju razvoja MIZ Jajce za 10-godišnji period (2015-2025). U planu je veća iskoristivost Vakufske imovine (Medžlis ima cca 500 dunuma Vakufske imovine), kao i Dijaspore (velika dijaspora).
U toku godine imamo dvije manifestacije koje traju po nekoliko dana: Spomen njima, po(r)uka nama (Dani obilježavanja šehidskog mevluda i zločina na području MIZ Jajce – traje 5 dana) i Dani Bošnjaka Šipova (traje 4 dana). Također imamo 13 šehidskih mevluda.
Jedna od unikatnih manifestacija u Bosni i Hercegovini je manifestacija „Plivske omahe“ (Festival duhovne poezije i muzike-bosanskohercegovačko višeglasje), a od 2017 godine i Dani Esme sultanije ( manifestacija koja je posvećena ženi i porodici i ženama aktivisticama.)
Obaveza:
– Zekat i fitr, kurbani, poljoprivredni proizvodi (procentualno prvi na nivou Muftijstva)
Problem:
– Obrazovanje, privreda, migracija…
Mogućnost:
– Turistički potencijal
– Vakufska imovina
– Dijaspora

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović