Esme Sultanije 1, 70101 Jajce

DIVIČANI


Džemat Divičani smješten je 7 km sjevernoistočno od Jajca. Kroz Divičane prolazi regionalni put Jajce – Dobretići – Skender-Vakuf. Džemat ima džamiju koja je prvi put izgrađena u prvoj polovini 17. stoljeća, na vakufu Gazi Husrev-bega. Džamija je obnovljena i svečano otvorena  4. novembra 1984. godine. Ideja za tadašnju obnovu potekla je u martu 1982. godine. Odmah se počelo sa radovima i džamija je urađena za šest mjeseci. Izgrađena je i lijepa kamena munara srednje veličine.

Svečanom otvorenju prisustvovali su: predsjednik Starješinstva IVZ BiH, Hrvatske i Slovenije dr. Ahmed-ef. Smajlović, predsjednik Sabora IVZ primarijus dr. Hilmija Mehmedbašić, šef kabineta predsjednika Starješinstva Muharem-ef. Omerdić, katolički svećenik fra Mate Franjić i pravoslavni sveštenik paroh Slavoljub Tegeltija iz Jajca. Domaćini su bili: predsjednik Odbora IVZ Jajce Mustafa-ef. Čolić, v.p. referent Ramiz-ef. Bećirović i imam džemata Divičani Ibrahim-ef. Babić.

Glavni organizatori gradnje džamije i članovi Građevinskg odbora bili su: h. Muharem, Zahid i Mujo Ajkunić, Nezir, h. Zaim i Jusuf Duranović, Mujo, Edhem i Hasan Mecavica, Hajrudin Imamović, Sulejman i Džemil Vuković, Munib Mrako i Hasan Buljubašić.

Sve džematlije su prema svojim mogućnostima učestvovali u izgradnji i ishrani radnika na džamiji. Radovi su tekli spontano i sa ljubavlju, najviše se radilo dobrovoljnim radom, a ko je htio naplatiti, dnevnica majstora bila je 50, a dnevnica irgeta 25 kilograma brašna.

Džematu Divičani tada su pripadala još i sela: Lupnica, Podlipci, Kuprešani, Bistrica, Doribaba i Smionica.

Džamija je za vrijeme agresije potpuno devastirana, a munara srušena. Povratkom Bošnjaka u Divičane odmah se pristupilo obnovi džamije. U petak, 19. septembra 1997. godine u posjeti području Jajca bili su reisul-ulema dr. Mustafa-ef. Cerić, muftija travnički Nusret-ef. Abdibegović, te direktor Visokog saudijskog komiteta šejh Nasir.

Hutbu u Divičanima održao je Muftija travnički, a džumu-namaz je predvodio reisul-ulema. Prigodne govore održali su šejh Nasir i reisul-ulema, a zatim su džematlije visokoj delegaciji postavile neka pitanja, na koja su dobili i odgovore. Šejh Nasir je obećao donaciju za obnovu ove džamije. Delegacija je posjetila još i Lendiće, Bučiće, Kruščicu, plato džamije Esme-sultanije i džamiju u Vincu.

Nakon te posjete glavni imam Ramiz-ef. Bećirović je pismeno tražio od šejh Nasira obećanu donaciju za džamiju u Divičanima i obnovu imamske kuće u Bučićima gdje je planirano da bude mesdžid do izgradnje džamije. Formiran je Građevinski odbor za obnovu džamije u Divičanima koji su činili: Ramiz-ef. Bećirović, Derviš Turanović, Jusuf Duranović i Suljo Mecavica. Odbor je posjetio Visoki saudijski komitet, gdje smo po predmjeru dobili obećanje za finansiranje obnove džamije u visini od 40.000,00 (četrdesethiljada) njemačkih maraka, što je na kraju i realizirano u obročnim isplatama donacije, tj. četiri puta po 10.000,00 (desethiljada)njemačkih maraka, i od tih sredstava je obnovljena džamija. Nakon obnove džamije donirali su i tepihe.

U 2001. godini pokrenuta je inicijativa za izgradnju munare, te su neke džematlije odmah počele davati priloge koje je knjižio Hašim-ef. Zahirović, tadašnji imam. Počeli su nabavljati i građevinski materijal, a 06. jula 2001. godine iza džume-namaza formiran je Odbor za izgradnju munare u sastavu: Esad Hodžić – predsjednik, Rifet Agić – blagajnik, te članovi Mustafa Mecavica, Vahid Ajkunić, Mirsad Turudić, Elvedin Duranović i Fadil Mecavica. Hašim-ef. je predao blagajniku račune za kupljeni građevinski materijal i ostatak prikupljenih novčanih sredstava. Munaru je izgradio Zuhdija-ef. Imamović, za  koju je dao i svoju donaciju u građevinskom materijalu i tako je džamija u Divičanima potpuno obnovljena.  2006. godine u haremu džamije izgrađeno  je i šehidsko spomen-obilježje. U džematu Divičani do džamije se nalazi  imamska kuća, koja je obnovljena, sa tekijom i garažom u prizemlju. Uz prizemlje kuće izgrađena je gasulhana.

Dimenzije džamije su 16,50 x 11,50 m, prostor predviđen za klanjanje je dimenzija 12,20 x 10,50 m, mahfil 10,50 x 4,30 m, mektepska učionica 6,90 x 3,35 m, mihrab i ćurs sazidani od kamena, kao i džamija, munara 34m visine, izgrađena od betona na temeljima stare munare zidane kamenom.

Džamija u Divičanima se nalazi na parceli označenoj kao k. č. broj 14/22, zvana „VAKUF MEZARJE“, kulture (način korištenja) džamija- zgrada i mezarje, ukupne površine P= 4300 m2,  upisana u posjedovnom  listu broj  93, čiji  je posjednik  Islamska vjerska zajednica-Vakufsko povjerenstvo Divičani sa 1/1. Iz navedenog se vidi da je džamija uplanjena.

Imamovići su dugi niz godina bili imami džamije u Divičanima. Posljednji je bio Šerif Šefko-ef. Imamović, zatim su bili imami Muharem-ef. Botić – stariji, Mustafa-ef. Turudić, Sulejman-ef. Mecavica, Ibrahim-ef. Babić, Muharem-ef. Botić-mlađi, Dželal-ef. Huremović, hafiz Elvir-ef. Duranović, Hašim-ef. Zahirović, Ramiz-ef. Kahrić i trenutno Emin-ef.Duranović.

Imami koji su ostavili poseban trag u Divičanima su: Šefko-ef. Imamović, Muharem-ef. Botić – stariji i Ibrahim-ef. Babić.

U džematu Divičani žive porodice sa sljedećim prezimenima: Agić, Ajkunić, Duranović, Glamočić, Hadžić, Hodžić, Julardžija, Kvrgić, Malešević, Mecavica, Mrako, Turanović, Turudić, Tašo i Šido.

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović