Ramiz-ef. Kahrić, imam džamije Esme Sultanije:  SULTANIJIN VAKUF – NAŠ EMANET

Ramiz-ef. Kahrić, imam džamije Esme Sultanije: SULTANIJIN VAKUF – NAŠ EMANET

Tematska hutba, 30.12.2022. godine

Hvala Allahu, dž.š., Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i zlih djela naših. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhamed a.s., Njegov rob i poslanik.
Cijenjena braćo, današnja hutba je tematska na području Medžlisa Jajce a tema jerekonstrukcija i adaptacija džamije Esme sultanije.

Allah, dž.š., kaže: “Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.” (Et-Tevba, 18.)
Muhamed, a.s., u hadisu kojeg prenosi Buhari i Muslim kaže: “Ko sagradi džamiju koliko je gnijezdo čaplje Allah će njemu sagraditi kuću u Dženetu.”

Braćo, koristimo priliku da vas preko hutbe upoznamo sa velikim i hairli projektom za sve muslimane Medžlisa Jajce a to je rekonstrukcija i uljepšavanje džamije Esme sultanije. Naime, u novembru ove godine je potpisan ugovor sa firmom Ehli kalem sanat iz Turske, a realizacija projekta je već u toku. Do Ramazana će ako Bog da biti završena sanacija krova, unutrašnjih zidova, kaligrafija i tepisi a poslije i vanjski zidovi sa munarom. U sklopu ovog projekta je uređenje kompletnog harema Esmine džamije uz sanaciju šadrvana i izgradnju bosanske kuće. Vrijednost projekta je oko 500.000 KM, a do sada je prikupljeno 130.000 KM.

U jednoj hikaji se navodi da je nekada davno jedan sultan odlučio sam, od svog imetka da sagradi džamiju. Jedna starica koja je bila veoma siromašna bila je prinuđena da prosi. Prolazeći pored džamije koja se gradila u to vrijeme poželila je da i ona učestvuje u njenoj gradnji, te je kupila za ono malo sadake što je dobila taj dan malo kreča i ubacila ga zajedno sa ostalim.

Pošto je samu džamiju gradio lično sultan, on je usnio jedan san u kome mu je objelodanjeno da pola sevapa od gradnje džamije pripada njemu a pola nekome drugome. Naredio je telalu da prođe kroz carstvo i oglasi da nudi nagradu za onoga ko je još učestvovao u gradnji njegove džamije. Javila se ova siromašna starica i došla pred sultana. On joj je ponudio da otkupi njezin hajrat, a ona mu je ovako kazala:”Poštovani sultane, nema bogatstva za koji bih ja okrnjila svoj hajrat. Zar ti ne znaš da Allah, dž.š., nagrađuje prema nijetu i uloženom trudu?! Ja sam dala koliko sam imala, a i ti si, zato nas je Allah dragi nagradio isto.” Allah, dž.š., u suri El-Bekare, 245. ajet je rekao: “Ko je taj ko će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.”

Braćo, naši dobri prethodnici izgradili su džamije, da ih Allah dragi mnogostruko nagradi. Danas mi imamo priliku i obavezu da ih uljepšavamo i dograđujemo i sve dok se u njima budu ibadeti činili mi ćemo imati nagradu.
Budimo zahvalni Allahu, dž.š., što je upravo nama pružena prilika da se dokažemo u obnovi
ovog velikog hajrata – Sultanijinog vakufa. Zapamtite, imetak koji se nađe kod vjernika je Allahov dar i blagodat. Stoga, Allah, dž.š. zahtjeva od vjernika da na dar uzvrati tako što će dijeliti dio od onoga što mu se daje. Udijeliti dio od onoga što nam Allah dragi daje znak je zahvalnosti Allahu, dž.š., na blagodatima.
Sve što udijelimo, sebi smo poslali na svoj račun na Ahiretu.

Na kraju, pozivam vas da svojim prilozima danas na sergiji doprinesete realizaciji jednog od  najvećih projekata Medžlisa Jajce i postanete vakifi džamije Esme sultanije.

Gospodaru naš, molimo Te, da srca naša okreneš džamiji. Podari nam svijesti i snage da vodimo
brigu o našim džamijama i da budemo vakifi. Gospodaru naš, učini nas darežljivim i da sa
radošću udjeljujemo. Podari nam bereket u imecima našim i porodicama našim i budi
zadovoljan sa postupcima našim. Amin!

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović