,,Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.“

,,Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.“

Tekst pripremila: Alema Halimović-Junuz

,,Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.“

Mudrost ovih riječi je poruka koju vjernik treba da shvati. Ako bi vjernik za svog života samo ovaj princip slijedio, na Zemlji ne bi bilo nereda, siromaštva niti ugroženih. Uzvišeni Allah je ovim riječima htio da potakne dobročinitelje na činjenje dobra, a da griješnike upozori da je Božja pravda ono po čemu će im biti suđeno.

U jednoj predaji navodi se da se jedan od ashaba jako razbolio. Nakon određenog vremena Poslanik, a.s., upita za njega, pa mu bi rečeno da je preselio na ahiret. „Zar nije ništa kazao“, upitao je Poslanik, a.s. Kada je osjetio da će umrijeti govorio je: „Kamo sreće da je bilo više puta… kamo sreće da je bio novi….kamo sreće da je bila čitava“, nismo razumjeli o čemu govori, rekoše. Poslanik, a.s., reče: „Vaš prijatelj je jednog dana žurio na džumu-namaz, pa na putu naiđe na jednog slijepca koji nije imao vodiča, pa ga je uzeo za ruku i poveo u džamiju, kada je osjetio smrt vidio je nagradu za to djelo, pa je rekao: ,,Kamo sreće da je bilo više puta.“ Jedne hladne zore išao je na sabah-namaz i na putu je naišao na promrzlog čovjeka, a na sebi je imao dva ogrtača, jedan nov, a drugi star. Skinuo je stari ogrtač i njime ga ogrnuo. Kada mu je smrt nastupila vidio je nagradu za to djelo i zato je rekao: ,,Kamo sreće da je bio novi,“ tj. da mu je dao novi ogrtač. Jednog dana se vratio svojoj kući upitavši svoju suprugu da li išta ima za jesti, pa mu ona donese jednu pšeničnu lepinu. U tom trenutku neko je pokucao na vrata govoreći:,,Gladan sam!“ Odlomio je pola lepine i dao siromahu. Na samrtnom času vidio je nagradu tog djela i povikao: ,,Kamo sreće da je bila čitava.“

U vremenu u kojem živimo, punom iskušenja i grijeha, svako dobro djelo je značajno. Jedno od tih djela je i udjeljivanje i trošenje imetka na Allahovom putu. Ovo djelo, koje je već stoljećima dio naše svakodnevnice, možemo afirmirati kroz očuvanje i izgradnju naših vakufa. Simbol identiteta i kulture jednog naroda, jesu vakufi. To je bezvremenski trag koji svjedoči stoljetnom prisustvu islama i muslimana na jednom prostoru. Kako bismo dali svoj doprinos na tom putu, budimo dio dobra i činimo dobro, a onaj  ko učini koliko trun dobra, vidjet će ga.

( MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović