100-ti sastanak imama MIZ Jajce

100-ti sastanak imama MIZ Jajce

Mnogo je vrijednosti i principa islama koji imaju dalekosežne pozitivne posljedice i efekte u društvu. Jedan princip koji se posebno izdvaja i na kojem se temelji rad i djelovanje Medžlisa Islamske zajednice Jajce je princip šure. Šura je institucionalno i obavezujuće dogovaranje muslimana i jedinstven princip koji snažno povezuje jedinku sa ostatkom zajednice. Princip obavezujućeg dogovaranja je jedina istinska garancija opstanka jednog društva, zajednice ili države.

Svi imami koji djeluju u Medžlisu Islamske zajednice Jajce se redovno sastaju sa glavnim imamom MIZ Jajce svake druge srijede i analiziraju svoj rad, potrebe svojih džemata, rade zajedničke planove, delegiraju i zajedničkim savjetovanjem rješavaju sve probleme na koje nailaze u svakodnevnom radu. Imami Medžlisa Islamske zajednice Jajce danas su, kako zapisnici sa sastanaka kažu, održali svoj 100-ti sastanak u mandatu glavnog imama, Zehdrudin-ef Hadžića. Na ovom jubilarnom sastanku, na dnevnom redu je, između ostalog, bila tematika vezana za potrebe džematlija i polaznika mekteba.

Šura je višestruko korisna jer čuva vlast od jedine i isključive odgovornosti, zajednicu od samovolje pojedinaca, a pojedincu daje priliku da na konstruktivan i koristan način učestvuje u raspravi o svim bitnim pitanjima od društvenog značaja.

 

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović