Medžlis Jajce uradio digitalizaciju arhivske građe

Medžlis Jajce uradio digitalizaciju arhivske građe

U svakodnevnom životu sve se češće pominje riječ digitalizacija, kroz različite kontekste. Digitalno doba, digitalno društvo, digitalni grad i tako dalje.

Zahvaljujući snažnom i dinamičnom razvoju moderne tehnologije u drugoj polovini 20. stoljeća i početkom 21. stoljeća, prvenstveno izuzetno efikasnom razvoju računarstva i informatike, kao bitan momenat zaštite arhivske građe definirao se proces digitalizacije. Sam termin digitalizacije odnosi se na postupak prevođenja analognog sadržaja u digitalni sadržaj, omogućavajući na taj način njenu trajnu upotrebu.

Tako je i u periodu od januara do augusta, 2021. godine izvršena je digitalizacija arhivske građe MIZ Jajce.
Za osnovni cilj, uzeto je olakšanje pristupa i upotrebe različitih dokumenata.
U okviru digitalizacije arhiva, obavljeno je “čišćenje” arhiva, slaganje i digitaliziranje, a kao završni stepen obavljena je i konzervacija arhivske građe.

Digitalizacijom obuhvaćena je arhivska građa od 1998. godine do 2021. godine, zaključno sa mjesecom augustom tekuće godine.
U procesu skeniranja, dokumenti su razvrstani u posebne direktorije, u zavisnosti od vrste i godine u kojoj je dokument izdat.
Svaki digitalizovani dokument je imenovan (u zavisnosti na šta se odnosi ili šta propisuje) i protokulisan u odgovarajuću godinu.
Posebno se vodilo računa o digitalizaciji dokumenta, izvoda i otpravnika koji se tiču vakufske imovine MIZ Jajce.

Digitizaciju arhiva Medžlisa Jajce izvršile su dvije aktivne studentice, koje već dvije godine aktivno rade pri našem Medžlisu, na različitim projektima i aktivnostima.
Riječ je o Kasum Lejli, studentici prve godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Gromila Nejri, studnetici druge godine Pedagoškog fakulteta u Sarajevu.

Digitalizacija je od presudne važnosti za obradu, pohranjivanje i prijenos podataka jer omogućuje da se sve vrste informacija u svim oblicima lakše pronalaze i koriste.
Ovim projektom Medžlis Jajce je uradio još jedan uspješan korak prema budućnosti i njenim izazovima.

 

( MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović