Mirza-ef. Ridžić: Zaista je vjera lagana

Mirza-ef. Ridžić: Zaista je vjera lagana

Piše: Mirza-ef. Ridžić

U suri el Aleq, Allah dž.š. je objavio: „Čitaj, u ime Gospodara koji stvara…“

Svakom istinskom vjerniku i vjernici ovo je imperativ koji treba biti primijenjen u našem svakodnevnom životu. Danas se često susrećemo da o vjeri govore i učeni i manje učeni, i dobronamjerni i oni koji to nisu. Običnom čovjeku se teško snaći u svim tim informacijama, pa se tako kod pojedinaca (ali i nekih grupa) nerijetko primjećuje slabo i loše razumijevanje vjere i vjerskih propisa. Zato je veoma važno da ozbiljno pristupimo izučavanju, proučavanju i razumijevanju svoje vjere, kako bismo istu što ljepše i potpunije pokazali u svojoj svakodnevnoj praksi.

Muhammed a.s. je rekao: ”Kome Allah želi dobro poduči ga propisima vjere.” (Buhari i Muslim)

Naš istaknuti alim (učenjak) Mehmed ef. Handžić je rekao:

”Vjera je čovjeku najbolja duševna hrana. Ona mu dušu krijepi i na rad ga sokoli. Ona ga čuva od vječite propasti, pokazuje mu put spasa na obadva svijeta. Ona ga tješi u najtežim mukama i nezgodama. Ona ga sprječava od vršenja zlih djela i onda kada se čovjek potpuno osami i kada je siguran da ga niko od Božijih stvorova ne vidi. Ona je čovjeku sve, a čovjek bez vjere nije ništa. Radi ovih i sličnih mnogobrojnih koristi vjera zaslužuje da je volimo i ljubimo i da je u svemu pretpostavimo i izdignemo nada sve!”

Muslimani trebaju izučavati sve naučne oblasti koje će doprinijeti razvoju i napretku društva. Najznačajnija među svim naukama je nauka o vjeri, koja pomaže čovjeku da spozna sebe i svoga Gospodara, da otkrije Pravi put i njime stremi ka svome cilju, te da spozna svoja prava i obaveze. Na drugom mjestu se nalaze sve one nauke koje otkrivaju ljudima istinu, vode ih dobru, donose im korist i otklanjaju štetu.

 

Šejh Jusuf el-Karadavi pojašnjava razliku između shvatanja vjere i nauke o vjeri:

”Shvatanje vjere je značajnije i dublje od nauke o vjeri (poznavanja vjere). Nauka predstavlja samo izvanjsko poznavanje određene materije, dok (fikh) shvatanje vjere predstavlja i njeno unutarnje poznavanje. Nauka je povezana samo s razumom, dok je shvatanje povezano i sa srcem i s razumom”.

Hadis: ”Zaista je vjera lagana, bez tegoba. Ko god u vjeri navaljuje s dodacima, vjera ga savlada. Zato se držite umjerenosti (sredine), a ako neko od vas ne bude u stanju neki posao obaviti u potpunosti, neka ga bar približno obavi…” (Buhari)

 

Na osnovu brojnih kur’anskih ajeta, Poslanikovih a.s. hadisa i izreka naše uleme možemo razumjeti da smo obavezni učiti o svojoj lijepoj vjeri, a zatim to učenje prenositi i na druge shodno svojim mogućnostima. Potrudimo se da svakog dana naučimo nešto novo. Neka nam naša svakodnevnica bude ispunjena proučavanjem kur’anskih ajeta, hadisa, ali i raznih drugih oblasti koje će nam biti od koristi na ovom a posebno na budućem svijetu! Zato, budimo ponosni što smo muslimani i vodimo računa o izvršavanju islamskih propisa!

Molim Gospodara svjetova da nas pomogne na putu proučavanja i razumijevanja dini Islama. Amin, ja Rabbe-l-alemin!

 

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović