Medžlis Islamske zajednice Jajce: Priznanje doktorima

Medžlis Islamske zajednice Jajce: Priznanje doktorima

Doktori medicine koji su završili fakultet i svoje specijalizacije, a koji su svojim školovanjem ili aktivizmom vezani za Islamsku zajednicu, danas su bili gosti Medžlisa Islamske zajednice Jajce.

Dr. Suvada Meštrovac-Vereget, bivša članica džematskog odbora džemata Grad, je nedavno specijalizirala ginekologiju, a nakon porodiljnog dopusta njen će medicinski angažman biti izuzetno značajan svim ženama naše općine.

Dr. Senad Turanović, bivši član izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Jajce, završio je svoju specijalizaciju u oblasti radiologije i već je na usluzi pacijentima Doma zdravlja Jajce.

Dr. Alem Meštrovac, alumnist Gazi Husrev-begove medrese, nedavno je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje doktor medicine.

Glavni imam je gostima čestitao njihove uspjehe, a u nastavku druženja se još razgovaralo o izazovima s kojima se današnji doktori susreću, bitnosti njihove misije, i općenito o njihovoj bitnosti za ljude i velikoj koristi za zajednicu u kojoj oni žive i rade.

“Snažan vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika, ali u obojici je dobro. Teži za onim što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti!”, kaže se u dijelu jednog hadisa, a ko je snažniji od vjernika koji je prošao iskušenja i pobijedio odricanjima na putu znanja, u ime Allaha, a za korist zajednice, pojasnio je glavni imam Zehrudin ef.-Hadžić povod današnjeg prijema.

 

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović