Akcija  završetka  radova  na kompleksu Šehidija džamije u Šibenici

Akcija  završetka  radova  na kompleksu Šehidija džamije u Šibenici

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u suri Et-Tevba, 105. Ajet:

„I reci: trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“

A poslanik a.s. kaže: „ Ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Bogu.“

Od izgradnje džamije u džematu Šibenica 2006. godine do danas, urađeno je mnogo posla kako bi se poboljšali uvjeti za obavljanje svih vjerskih aktivnosti u našem džematu. Od uvakufljavanja zemljišta za izgradnju džamije i imamske kuće, centralnog grijanja, ulaznih vrata u džamiji, prostirke do izgradnje i uređenja imamske kuće, mnogi pojedinci i institucije su učestvovali u ovim hajirli poslovima te se svima njima ovom prilikom želimo zahvaliti s dovom Uzvišenom da im kabul upiše i da ih nagradi najljepšom nagradom.

Da bismo kompletirali radove na imamskoj kući ostali su još neki grubi i fini radovi (malter, sep) za koje nedostaju sredstva za finansiranje.

Ovom prilikom pozivamo sve dobre ljude koji žele i koji mogu da se uključe u ovu hajirli akciju i tako svojim djelom doprinesu završetku kompleksa Šehidija džamije u Šibenici, a kod Allaha dž.š. se upišu kao vakifi trajnog dobra.

Svi oni koji žele donirati sredstva  to mogu učiniti direktno kod džematskog odbora ili uplatom na žiro račun:

Uplate u Bosni i Hercegovini:

1011320053423595 kod PBS banke sa naznakom

„ZA IMAMSKU KUĆU U ŠIBENICI“

 

Uplate iz inostranstva:

SWIFT CODE PBSCBA 22

IBAN CODE BA 391011320053423595 sa naznakom

„ZA IMAMSKU KUĆU U ŠIBENICI“

(Džematski odbor džemata Šibenica)

 

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2023

Web realizacija: Sandro Nuhanović