Spomenik šehida je u nadležnosti Organizacije porodica šehida Jajca a ne Medžlisa

Spomenik šehida je u nadležnosti Organizacije porodica šehida Jajca a ne Medžlisa

Za potrebe izgradnje Centralnog šehidskog spomen-obilježja, Medžlis islamske zajednice Jajce, uz prethodnu saglasnost Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i odobrenje Vakufske direkcije, je dao na korištenje dio vakfuskog zemljišta u haremu džamije Esme-sultanije, Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca općine Jajce, na period od deset godina. Sa druge strane OPŠiPB je Medžlisu Jajce uplatila dostatna sredstva za potrebe realizacije postupka transformacije vakufskog zemljišta. Davanjem zemljišta na korištenje “prestala” je obaveza Medžlisa Jajce da vodi brigu o samom zemljištu i onome što je izgrađeno na njemu. Međutim, Medžlis Jajce je do sada bio, naravno biti će i dalje, ako Bog da, na raspolaganju Organizaciji šehida.

Sve aktivnosti vezane za porodice šehida i Organizaciju Medžlis Jajce podržava i inicira. Od ustupanja prostora Organizaciji porodica šehida za izgradnju centralnog spomen obilježja u Jajcu, izgradnje većine spomen obilježja po mjesnim zajednicama do pisanja knjiga o šehidima i zločinu, organizaciji manifestacija sjećanja, obilazak porodica šehida itd, Medžlis Jajce je iskazao svoju moralnu obavezu i spremnost da bude na usluzi porodicama šehida i Organizaciji. Međutim, stalni upiti za održavanje i drugo vezano za centralno šehidsko spomen obilježje je razlog ovoga teksta. Projektovanje, izgradnja i održavanje šehidskog spomen obilježja je u nadležnosti Organizacije porodica šehida. Stoga Vas molimo da sve upite i sugestije šaljete na adresu Organizacije porodica šehida, napisali su iz Medžlisa Jajce.

(MIZJajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović