Uskoro iz štampe izlazi knjiga ‘Kazivanja’ autora Zehrudina Hadžića

Uskoro iz štampe izlazi knjiga ‘Kazivanja’ autora Zehrudina Hadžića

Knjiga ‘Kazivanja’ autora Zehrudina Hadžića je provokativna, a simbolična. Jednostavna, a dubokoumna. Inspirisana pojedinim ljudima i događajima, a pisana za sve ljude i svako vrijeme. Knjiga koja se brzo čita i dugo pamti, a najbolje razumije ako se njen smisao traži između redova.

Jedanaest univerzalnih tema autor tretira kroz svoja životna iskustva, kritičkim razmišljanjem u formi različitih vrlo poučnih savjeta o životu, vjeri, znanju, porodici, narodu, domovini, dostojanstvu, slobodi, zadovoljstvu, ljubavi i vječnosti.

“Napisati riječ o životu je poput kapi vode koja kane u potok, rijeku ili more. Kap vode potoku daje život, čini tok rijeke i pomaže vjetru da pokreće valove more. Valovi mora donose nam oluje ili povjetarac u naš život. Bogda života poput kapi vode koja svemu život daje svaku oluju života isprati i svaki povjetarac olakšanjem učini…” (iz uvoda)

Knjiga počinje prvim riječima koje opisuju autora:

“Čovjek sam, stvoren od Boga.
Musliman od Ezela.
Bošnjak od rođenja.
Bosanac!
I nikuda ne idem. 
Nisam ni vaš ni njihov, niti ću ikada biti.
Takav sam!
 Bog nas je stvorio različite.
 Zar da prkosim Božjem djelu!?
 Pripadam Zajednici, ali nisam slijepi poslušnik.
 Pripadam narodu ali nisam masa.
 Imam mišljenje i stav!

Rob sam dragog Boga i nikoga više.
Sluga Zajednici i nikome više.
Domoljub Bosne i Hercegovine i nijedne zemlje više.
Na putu istine i pravde!”

Knjiga završava pozivom na aktivnost:

“Vrijeme u kojem ljubav utihne a mržnja zavlada istina zašuti a laž progovori!
Zlo postane životno pravilo a dobro izuzetak!
Moja bol je kao i tvoja, samo što ti više jaučeš!
Moja suza je kao i tvoja, samo što ti više jecaš!
Bol je tu, ne prolazi,
suza je prisutna u očnome kapku i ne nestaje!
Dok osmijeh tražiš kao siroče sadaku
i radost čekaš kao griješnik Božiju milost!
Zapamti:
Da je šutnja molitva (dova) i ja bih šutio,
da kukanje pomaže i ja bih kukao!
Plakanje je za djecu i starije,
a kukanje za iznemogle i nejake!
Ustani, radi, za ljubav i pravdu (iz)bori se,
Bog dragi od nade i šutnje više voli tvoj trud.”

(Jajce Online)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović