JAJAČKA AJA SOFIJA NA VJETROMETINI POLITIKE

JAJAČKA AJA SOFIJA NA VJETROMETINI POLITIKE

Srednjovjekovna Crkva svete Marije sa zvonikom sv. Luke, koja je početkom 16. stoljeća adaptirana u Fethija džamiju, godinama čeka na revitalizaciju i obnovu, piše Dnevni avaz.

Zbog sporova predstavnika lokalnih politika, ali i religijskih institucija, koji se ne mogu dogovoriti o budućnosti ovog nacionalnog spomenika, kao ni o tome ko će njime upravljati, ovu građevinu kulture izjeda zub vremena.

Sudski spor

– Budući da se zbog ovog spomenika kulture konstantno vode sporovi između Islamske zajednice i Katoličke crkve u BiH, a u poslijeratnom vremenu i političkih predstavnika bošnjačkog i hrvatskog naroda, što ima negativne posljedice za odnose katolika i muslimana u gradu Jajcu i BiH, smatramo da je najbolje rješenje da ovaj objekt zadrži svoj sadašnji status i da se o njemu brinu nadležne državne, federalne i općinske institucije – navodi se u priopćenju Franjevačkog samostana sv. Luke u Jajcu, koje potpisuje gvardijan fra Vinko Marković.

Dodaje se kako franjevci uvažavaju činjenicu da je ovaj objekt više od tristo godina služio i kao džamija (od 1528. do 1832.) i da je on u simboličkom i duhovnom smislu važan i jajačkim i bosanskohercegovačkim muslimanima.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Jajcu Zehrudin ef. Hadžić kaže da je priča vezana uz Fethija džamiju/Crkvu sv. Marije bespotrebno politizirana i može se posmatrati kroz više aspekata.

– Predložio sam prije dva mjeseca direktoru Agencije Anti Brtanu da organizuje okrugli sto o temi „Crkva-džamija” i da o tome govore historičari – kazao je glavni imam Hadžić.

Medžlis Islamske zajednice u Jajcu pokrenuo je sudski spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj se do sada, kako tvrde, nelegalno brinula Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

– Posebno me zabrinjava populističko pisanje pojedinaca koji nisu ništa konkretno uradili za zajednicu u Jajcu, i zabrinjava me trgovina lokalnih političara nacionalnim spomenikom – istakao je Hadžić.

Neotuđivo vlasništvo

Muftijstvo travničko saopćilo je da su osmanske vlasti ovaj objekt kategorizirale kao vakuf, što znači da je postao neotuđivo vlasništvo Islamske zajednice.

Austrougarske vlasti potvrdile su prethodnu imovinskopravnu kategorizaciju te su isti objekt upisale kao vlasništvo Islamske zajednice.

Kako će se završiti ova saga o jajačkoj Aja Sofiji, teško je pretpostaviti, a konačnu odluku donijet će pravosudni organi.

Vraćanje u posjed  

Medžlis je 12. novembra prošle godine načelniku Jajca podnio zahtjev za vraćanje u posjed i upravljanje predmetnim nekretninama.

Načelnik je odgovorio da je MIZ Jajce vlasnik imovine te da Općina nije prenijela na upravljanje taj nacionalni spomenik Agenciji, pa je pravo i obaveza Medžlisa da upravlja svojom imovinom.

U historijskoj jezgri

  • CRKVA S TORNJEM SV. LUKE/DŽAMIJA NALAZI SE UNUTAR HISTORIJSKE JEZGRE JAJCA. NASTALA JE U 12. STOLJEĆU, A OBNOVLJENA U PRVOJ POLOVINI 15. STOLJEĆA.

Krunisanje posljednjeg kralja

  • U NOVEMBRU 1461. U OVOM JE OBJEKTU KRUNISAN POSLJEDNJI BOSANSKI KRALJ STJEPAN TOMAŠEVIĆ.

Nazvana po sultanu

  • ZA VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE 1528. GODINE CRKVA JE PREUREĐENA U DŽAMIJU I NAZVANA IMENOM SULTANA SULEJMANA II ILI FETHIJA DŽAMIJA.

Izgorjela u požaru

  • U SLUČAJNOM POŽARU IZGORJELA JE 1832. I NIKAD NIJE OBNOVLJENA.

 

AUSTROUGARSKA uprava ovaj je objekt još 1892. godine proglasila spomenikom kulture, a od januara 2003. ima i status nacionalnog spomenika BiH. 

 

(avaz.ba)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2023

Web realizacija: Sandro Nuhanović