Poziv na audiciju za uloge u predstavi ‘Esma sultanija’

 •  
 •  

Asocijacija žena MIZ Jajce “Esma sultanija” poziva glumce amatere i one koji to žele postati na audiciju za uloge u predstavi “Esma sultanija”.

LIKOVI:

 • Esma sultanija: Kćerka Sultana Ahmeda, supruga Osmanskog vezira Mehmed-paše Muhsinovića.
 • Halima: Požrtvovana služavka koja stalno bdije nad sultanijom.
 • Gatara: Misteriozna žena
 • Uvejs: Trgovac na tržnici.
 • Turhan: Trgovac na tržnici.
 • Nesuh-efendija: ugledni efendija
 • Mehmed-paša Muhsinović: Sin Abdullah-paše Musinovića, dva puta namjesnikovao u Bosni. Oženio Esmu Sultaniju, kćerku Sultana Ahmeda III.

Audicija će se održati u JU Dom kulture Jajce u srijedu, 3.aprila. 2019. godine u 15 sati,

(Sve dodatne informacije i detaljna pojašnjenja mogu se dobiti za vrijeme audicije)

(Jajce Online)


 •  
 •