Saopćenje Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Jajce

Saopćenje Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Jajce

Na redakcijski mail dobili smo sljedeći sadržaj:
Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Jajce oštro i rezolutno osuđuje pismo Kluba vijećnika HDZ BiH u Općinskom vijeću Jajce koje je prije nekoliko dana poslato u javnost.

Ovo pismo je očiti primjer nepoznavanja prava i nepoštovanja vladavine prava i instituta privatne i vakufske svojine. U njemu su iznesene mnoge netačne, neosnovane i iskrivljene činjenice i konstrukcije, bez bilo kakve valjane i adekvatne argumentacije (argumentum ad hominem).

Navedeno pismo predstavlja ozbiljno i opasno kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno povredu prava na imovinu i prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti.

Medžlis Islamske zajednice Jajce posjeduje nepobitne argumente i javne isprave koji utvrđuju da je jedini i isključivi vlasnik džamije Fethija i kompleksa Varošnica, kao i drugih vakufskih objekata na području Općine Jajce, ali i argumente koji dokazuju postojanje raznoraznih opstrukcija i nepravilnih radnji koje poduzimaju određeni općinski službenici prema ovoj imovini. Te radnje koje imaju elemente krivičnog djela a koje provode određeni službenici koji primaju platu i od poreza i doprinosa onih čija prava ugrožavaju.

Privatna i vakufska imovina za nas su svetinja i nikome nećemo dopustiti da to ugrožava, bez obzira od koga dolazilo.

Sramotno je da se izabrani narodni predstavnici na ovakav način odnose prema vjerskoj zajednici, njenoj imovini i glavnom imamu, kao što je sramotno što se narodni predstavnici bošnjaka uopće nisu oglasili po ovom pitanju.

Pozivamo inicijatore i potpisnike ovog nepotrebnog pisma da prestanu sa ovakvim eklatantnim kršenjem osnovnih ljudskih prava i iznošenjem netačnih izjava, da se edukuju o pitanjima stvarnopravnih i vlasničkopravnih odnosa, te da prestanu sa činjenjem naznačenih povreda.

Pozivamo inicijatore da shvate da je prošlo vrijeme kada je zločin i uzurpiranje tuđe imovine i tuđih prava mogao proći nekažnjeno.

Budimo zajedno nosioci evropskih vrijednosti i moralnih načela koje primjenjuju svi civilizovani narodi i demokratske države. Poštujmo snagu argumenata, a ne neprovjerenih i netačnih informacija. Ne dopustimo da emocije pune predrasuda budu naša vodilja.

Neka naša pismena i svaka druga korespondencija bude zasnovana na Ustavu, Evropskoj konvenciji i moralu društva, a ne na proizvoljnim i paušalnim konstrukcijama, stoji u saopćenju Izvršnog odbora MIZ Jajce.

Dopis:

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović