Esme Sultanije 1, 70101 Jajce

PŠENIK


Džematu Pšenik pripadaju punktovi Prudi i naselje Majdanci na Peratovcima. Pšenik se nalazi 4 km sjeverno od Jajca, a ukupno ima oko 170  domaćinstava. Prva džamija na Pšeniku izgrađena je oko 1840. godine, a više puta je obnavljana.  Džamija je premještena sa prve lokacije i  izgrađena je potpuno nova džamija na mjestu gdje se sada nalazi, a svečano je otvorena 1968. godine o čemu je napisan tekst u Glasniku VIS-a u kome se kaže:  „U nedjelju 18. augusta 1968. godine planiran je odlazak na otvorenje novosagrađene džamije u selu Pšeniku kod Jajca gdje su okupatori raniju džamiju spalili u borbama kroz te krajeve u toku minulog rata.”

Uz reisul-ulemu u njegovoj pratnji su bili predsjednik Starješinstva  SR BiH hadži Naim-ef. Hadžiabdić i sekretar VIS-a hadži Ešref Berberović. U Jajce su prispjeli oko 17 sati gdje je reisul-ulemu i njegovu pratnju dočekao predsjednik Odbora Hadžiosmanović Mujaga, počasni predsjednik Odbora Mustajbeg Kapetanović i Mehmed Popaja, te imam i vjersko-prosvjetni referent Odbora Islamske vjerske zajednice Jajce, Mustafa-ef. Čolić. Poslije kraćeg odmora krenuli su zajedno za Jezero radi upoznavanja sa radovima na gradnji nove džamije. Reisul-ulema je istakao zadovoljstvo tokom radova, kao i kvalitetom istih, ali je u pogledu postavljanja munare uz džamiju učinio izvjesne primjedbe da bi građevina bila što skladnija i podesnija. Pohvalio je džematlije na zalaganju i poželio im mnogo sreće u dovršenju tih radova. Odatle su krenuli u Šipovo gdje su pregledali završene radove na novoj džamiji. Vratili su se odatle na konačište na Plivskim jezerima. Ujutro u 8 sati stigli su u Jajce i odmah nastavili put u Pšenik. Nakon kraćeg odmora kod džematlije Hadžić Atifa, predsjednika Građevinskog odbora Reisul-ulema je sa pratnjom otišao pred novu džamju da se obrati okupljenim vjernicima. Svečanost je otvorio i njom rukovodio vjersko-prosvjetni referent Odbora Islamske vjerske zajednice u Jajcu, Mustafa ef. Čolić. Pred tribinom Reisul-ulemu su pozdravli polaznici vjerske obuke i darivali ga cvijećem, a također i njegovu pratnju. Na počasnim mjestima na tribini bili su pored gostiju iz Sarajeva još i predstavnici narodnih vlasti iz Jajca i to g. Branko Livančić, predsjednik SSRN u Jajcu i Buđa Niko, sekretar Komisije za vjerska pitanja SO Jajce te pravoslavni sveštenik iz Jajca i predstavnici Odbora Islamske vjerske zajednice u Jajcu. Prilikom otvaranja svečanosti i pozdrava gostiju Mustafa-ef. Čolić je u kraćem referatu iznio tok radova oko podizanja ove nove džamije, pohvalio istaknutije džematlije koji su najviše doprinijeli za njeno podizanje kao što je mutevelija te džamije Hadžić Munib, imam džamije Mustafa-ef. Hadžić, predsjednik Građevinskog odbora Hadžić Atif,  majstor Ahmet Šljivo koji je sve poslove obavljao u pola cijene i poklonio pola svih dnevnica za džamiju, Hadžić Kemal, šofer koji je izvlačio kamen za džamiju besplatno, te Hamdo Ribić i Hadžiosmanović Zijad. Istaknuto je da je u ovoj akciji omladina dala veći udio nego starije džematlije, a pomagali su gradnjiu i komšije pravoslavci i katolici svojim prilozima. Predstavnik Katoličke crkve fra Anto Jović nije mogao prisustvovati nego je poslao pismenu čestitku i izvinjenje zbog spriječenosti te dao svoj novčani prilog. Nakon završenih pozdravnih govora predat je ključ džamije reisul-ulemi, koji je uz tekbire vjernika prišao vratima, te uz oduševljeno klicanje mase vjernika i pucnjave iz pušaka otvorio džamiju nakon što je prethodno proučeno ašere i dova, koju je proučio imam Mustafa-ef. Čolić. Nakon klanjanog podne-namaza predavanja su održali predsjednik Starješinstva Islamske vjerske zajednice u SR BiH Naim-ef. Hadžiabdić i sekretar hadži Ešref Berberović. Poslije toga proučeno je ašere i dova i time je ova vjerska svečanost završena. Svi pozvani gosti bili su poslije na ručku kod  predsjednika Građevinskog odbora Hadžić Atifa, a nakon toga toplo ispraćeni.

Džamija sa munarom na Pšeniku je u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995. godine potpuno spaljena i srušena. Nakon povratka Pšeničana iz muhadžirluka najprije je obnovljen imamski stan koji je bio potpuno devastiran, gdje su se do obnove džamije obavljale sve vjerske aktivnosti. Prva džuma nakon agresije i povratka iz muhadžirlka obavljena je u imamskoj kući 2. oktobra 1998. godine.

Građevinski odbor bio je u sastavu: Mehmed  Žužić, predsjednik, Naim  Durek, blagajnik i Mehmed Mehaga Šahman, glavni majstor.

Džamija je obnovljena 2001. godine, a uz ramazan džamija je puštena u funkciju. Najveći aktivisti bili su članovi Građevinskog odbora. Mehmed Žužić je rukovodio poslovima, a Mehaga Šahman kao glavni majstor je vodio organizaciju majstorskih poslova. Naim Durek je vodio evidenciju prikupljanja novčanih sredstava i plaćanje računa. Svi poslovi na obnovi džamije rađeni su dobrovoljnim akcijama i majstori i irgeti. Jedino je rad na vanjskoj fasadi plaćen.

Donacije su bile sljedeće: Medžlis IZ je dodijelio 2500kg cementa. Kreč i cement za vanjsko malterisanje donirali su Izet i Rifet Salihefendić iz Pruda. Jedan kamion pijeska dovezao je Fadil Šljivo. Za krovnu konstrukciju Šumarija je dodijelila 22 kubika oblovine koja je ispilana u firmi Šuma-komerc u Lendićima. Bajramska sergija iz Pruda 255,00 (dvijestotinepetesetpet) KM data za obnovu. Sergija u Jajcu za alem džamije je iznosila 205,00 (dvijestotinepet) KM.

Munara je rađena 2002. godine. Ugovor za munaru je potpisan sa Zuhdijom Imamovićem, a radove je izvodio Sakib Kliko. Visina munare je oko 31 m. Srednjobosanski kanton  je za munaru  dodijelio 6.000 (šesthiljada) KM. Džamija je sazidana od kamena 12 x 9 m prostorija za klanjanje 64 m2, mahfil 42 m2, mihrab 1 x3 m, mimber 1 m x 13 stepenica.

Džamija u Pšeniku se nalazi na parceli označenoj kao k.č. broj 43/94 zvana „BAŠČA“, kulture (način korištenja) kuća-džamija, ukupne površine P=375 m2, upisana u posjedovnom  listu  broj 343, u k.o. Barevo, čiji je posjednik Islamska vjerska zajednica – Vakufsko povjereništvo Barevo  sa 1/1. Iz navedenog se vidi da je džamija uplanjena.

Imami  u ovom džematu su bili: Hasan-ef. Šahman, Muharem-ef. Šahman, Ibrahim-ef. Julardžija, Mustafa-ef. Hadžić, Orhan-ef. Mahmutović, Ahmed-ef. Ćato, Asim-ef. Orahovčić, Meho-ef. Šljivo, Senad-ef. Hadžić, Harun-ef. Čančar i Husein-ef. Ibreljić.


 

MESDŽID U DŽEMATU PRUDI

U naselju Prudi, koje pripada MIZ Jajce, a nalazi se 3-4 km istočno od centra grada Jajca,  stanovnici su davne 1969/70. godine na uvakufljenom zemljištu od hadži Zejnila Hajdera izgradili mesdžid, koji je kao jedan od rijetkih u BiH, iako je za vrijeme rata bio pod okupacijom, pretrpio manja oštećenja. Odmah nakon povratka Bošnjaka iz muhadžirluka u Prude i na područje grada Jajca obnovljen je i počeo je služiti svojoj namjeni i u njemu su se počele obavljati džuma-namazi u junu 1996. godine. Džuma-namaz za grad Jajce u ovom mesdžidu obavljanje do otvorenja Haddadan džamije 30. juna 2000. godine. Međutim, zbog starogradnje, te prokišnjavanja, džematlije su 2014. godine  odlučili da stari mesdžid sruše i naprave džamiju sa manjom munarom. Nakon deset mjeseci upornog rada uspjeli su uz Allahovu pomoć i pomoć dobrih ljudi izgraditi džamiju sa šehidskim spomen-obilježjem koje se nalazi na samom ulazu u džamiju.

Program otvorenja džamije je započeo noć uoči samog  svečanog otvorenja, kada se veliki broj džematlija Pruda i okolnih džemata okupio u džamiji, te su u vremenu od akšama do jacije uživali u učenju mevluda, ilahija te veoma poučnom predavanju hfz. Almir-ef. Duranovića, a na kraju programa su svoje duše razgalili učenjem zikra, a poslije jacije druženjem uz kahvu i muhabet ispred džamije.

Dana 26. jula  2015. godine, iako je jutro u većini gradova BiH osvanulo kišno i tmurno, u Prudima se to nije osjećalo, sve je bilo veselo i razdragano iščekujući goste, rodbinu i prijatelje. Naime, završavale su se i posljednje pripreme za svečano otvorenje novoizgrađene džamije i otkrivanje šehidskog spomen-obilježja. Program svečanog otvorenja počeo je u 12 sati učenjem ašereta Nedim-ef. Glamočića, a zatim  se u ulozi domaćina obratio  Senad-ef. Hadžić,  koji imamsku dužnost u svom rodnom mjestu kao punktu džemata Pšenik obavlja od 2002. godine. „Džamije su Allahove kuće, a ova džamija je dokaz da Allah, dž.š., brine o svojim kućama. Sve vrijeme od početka do kraja radova hvala Allahu, dž.š., nijednog sahata nismo obustavili radove zbog nedostatka sredstava, nego smo uvijek unaprijed imali dogovorene poslove. I zaista, od početka izgradnje pa do kraja u svakoj situaciji Allah, dž.š., je dao da je bilo bolje nego smo mi planirali. Većidio sredstava je prikupljen od vas, naših džematlija, ali ovom prilikom želim da istaknem i podršku naših komšija katolika koji su podržali izgradnju te na kraju izdvajam osobu koju do danas ništa od dunjalučkih veza nije vezalo sa našim džematom niti sa našim gradom, osobu koja je rodom iz Gradiške, a živi u Sanskom Mostu, a to je Muhammed Osmanović, čovjek koji je došao i donirao nam najveći pojedinačni iznos, a to je 11.500 (jedanaesthiljadapetstotina) KM. Muhammed Osmanović je insan koji postupa po uputama Kur’ana: ‘Allahove džamije podižu i održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju; koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji se nikoga sem Allaha ne boje; oni su, na pravom putu’ (At-Tevba)”, istakao je Senad-ef.  Hadžić u svom izlaganju.

 

Glavni imam prof. Zehrudin-ef. Hadžić u svom govoru je pohvalio džematlije Pruda i njihov angažman i upornost te istakao važnost izgradnje džamije jer je dosadašnji mejtef bio simbol povratka i obnove vjerskog života Bošnjaka u Jajcu, a stari mejtef bio prvo mjesto gdje su se počeli obavljati džuma-namazi. Nakon obraćanja glavnog imama uz učenje tekbira svih prisutnih, izaslanik muftije travničkog, dr. Muharem-ef. Dautović i glavni imam prof. Zehrudin-ef. Hadžić su otkrili šehidsko spomen-obilježje. Izaslanik muftije travničkog, dr. Muharem-ef. Dautović, radost otvorenja džamije je podijelio sa prisutnima, te prenio selame od muftije travničkog, dr. Ahmed-ef. Adilovića. U svom govoru također je istakao važnost gradnje i održavanja džamija kao Allahovih, dž.š., kuća. Dovu je proučio šejh Ramiz-ef. Bećirović.

Čast da prvi otključa i otvori džamiju pripala je Muhamedu Osmanoviću, najvećem pojedinačnom donatoru, kojem su prisutni mubarekleisali i činili hajr-dovu da mu Allah, dž.š., ukabuli nijjet i poveća imetak. Nakon obavljenog podne-namaza uslijedio je ručak za sve prisutne koji su također pohvalili sve stanovnike Pruda za rad i trud, te domaćinski odnos i cijelu organizaciju oko izgradnje i otvorenja džamije.

Džamija u Prudima se nalazi na parceli označenoj kao k.č. broj 36/178/2, zvana „BARA“, kulture (način korištenja) livada 1. klase, ukupne površine P=200m2,  upisana u posjedovnom  listu broj 795,  u  k.o. Jajce II  čiji je posjednik Islamska vjerska zajednica – Vakufsko povjereništvo Jajce  sa 1/1. Iz navedenog se vidi da mesdžid nije uplanjen.

Porodice koje sada žive u Prudima imaju sljedeća prezimena: Dervišić, Dogan, Dreco, Hadžić, Hajder, Julardžija, Karabašić, Kovačević, Mujak, Pačavar, Pilavdžija, Salihefendić, Spahić, Šahman, Zejnilagić, Žužić i Žužo.

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović