Prijava šerijatskog vjenčanja

  •  
  •  

Uputstvo za podnošenje prijave za sklapanje šerijatskog braka:

  • Preuzimanje i popunjavanje obrasca za prijavu vjenčanja (obrazac možete preuzeti u prostorijama Medžlisa ili na sljedećem linku)
  • Predavanje popunjenog obrasca sa potrebnom dokumentacijom na protokol Medžlisa islamske zajednice Jajce najkasnije SEDAM dana prije čina sklapanja šerijatskog braka

Uz potpuno i uredno popunjen, te potpisan obrazac prijave vjenčanja budući mladenci obavezni su dostaviti sljedeće:

  1. fotokopije ličnih dokumenata (važeće lične karte ili pasoša mladenaca)
  2. fotokopije rodnih listova mladenaca
  3. dokaz od nadležne državne općinske službe o prethodno sklopljenom građanskom braku (fotokopija vjenčanog lista) ili barem fotokopiju prijave za sklapanje građanskog braka sa jasno naznačenim datumom sklapanja istog

Nakon što su ispunjeni prethodno navedeni uslovi, uz dogovor sa mladencima, odgovorna osoba ispred MIZ Jajce će dogovoriti detalje o samom činu šerijatskog vjenčanja.

Obrazac za prijavu vjenčanja možete preuzeti OVDJE


  •  
  •