Džemat Vinac

  •  
  •  

Džematu Vinac pripadaju sela Šerići, Grabanta i Bavar. Džemat se nalazi 12 km jugoistočno od Jajca uz magistralni put M-5, Donji Vakuf – Jajce. Džemat ima 300 domaćinstava. U Vincu postoji Sultan Bajazidova džamija prvi put sagrađena između 1512. i 1524. godine. U narodu je džamija poznatija pod imenom Džamija Torlak Alije. Na Starom Gradu nalazi se turbe Torlak Alije i novoizgrađena munara na mjestu nekadašnje džamije. Džamija je u Vincu više puta obnavljana. Stara je džematska džamija obnovljena 1965. godine, kada je sagrađena i imamska kuća površine od 56 m2. Džematlije su 1972. godine sagradili potkupolnu džamiju koja je porušena 1992. godine tokom agresije, a nova je džamija ponovo izgrađena 1998. godine. U džematu imamsku dužnost obavljali su: Smail ef. Mehtić, Jusuf ef. Kadribašić, hfz. Zakir ef. Kaniža, Zuhdija ef. Makić, Adem ef. Imamović, Rasim ef. Trako, Avdo ef. Velić, Husein ef. Granov, Ekrem ef. Tuzlak, Ismet ef. Abdibegović, Mustafa ef. Imamović, Zahir ef. Maglić, Zuhdija ef. Karaga, Muharem ef. Poturović,  Alija ef. Keško. Kao vakufskom imovinom džemat raspolaže džamijom, dvjema imamskim kućama, gasulhanom, mektepskom zgradom, mezarjima, trima njivama, dvama mektebima, u Bavru i Grabanti, koji su srušeni tokom agresije i još nisu obnovljeni, jer se u ova sela niko nije vratio. Vakifi su u džematu Ibrahim Ćehić i Emina Katkić. U džematu se klanjaju svi dnevni džemati i džuma-namaz. Mektepska nastava održava se dva dana u sedmici. U džamijskoj je avliji izgrađeno lijepo šehidsko spomen-obilježje.


  •  
  •