Džemat Šibenica

  •  
  •  

Džemat se nalazi 7 km istočno od Jajca. Ukupno obuhvata 136 domaćinstava. Prije agresije na našu zemlju džematlije Šibenice nisu imali stalnog imama, niti su imali džamiju. U džematu su se nalazila dva mekteba.

Prva je džamija sagrađena 2002. godine. Džamija je dobila ime Šehidija u čast i spomen na 22 šehida iz ovoga džemata. Šest godina nakon završetka džamije džematlije su Šibenice uz džamiju sagradili reprezentativnu munaru.

Dosadašnji imami, mualimi i hatibi u džematu Šibenica bili su: Ramiz ef. Kahrić, Zehrudin ef. Hadžić, Emin ef. Duranović, Adnan ef. Hodžić, Amel ef. Aganović. Džemat ima gasulhanu i mezarje. U džematu se klanjaju svi dnevni namazi i džuma namaz. Mektepska pouka održava se dva dana u sedmici.

Do 2000. godine džemat Šibenica pripadao je džematu Kruščica. Od 2000. godine džemat Šibenica egzistira kao samostalan džemat. U džamijskoj je avliji sagrađeno šehidsko spomen-obilježje. 


  •  
  •