Džemat Lupnica

  •  
  •  

Džematu Lupnica pripada i selo Podlipci. Džemat se nalazi 6 km sjeveroistočno od Jajca. Ukupno broji 163 domaćinstva. Džamija u džematu Lupnica prvi je put sagrađena 1988. godine. Nakon što je porušena 1992. godine, džamija je ponovo sagrađena 1998. godine.

Dosadašnji imami u džematu bili su: Jusuf ef. Kadribašić, Nesib ef. Emušić i Jasmin ef. Šido. Džemat raspolaže i vakufskom imovinom koju čine: džamija, dva mekteba, dvije gasulhane, tri mezarja i dvije njive.

U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma namaz. Vakifi su u džematu: Meho Kurt, Hate Kurt, Seida Duranović, Salko Hrnjić, Sulejman Hrnjić, Osman Žilić i Hasan Šido.

Mektepska nastava održava se dva dana u sedmici. Sve do 1991. godine džemat Lupnica egzistirao je kao dio džemata Divičani. U džamijskoj je avliji izgrađeno šehidsko spomen-obilježje. 


  •  
  •