Džemat Lendići

  •  
  •  

Džematu pripada i selo Doribaba. Džemat je smješten 12 km sjeveroistočno od grada Jajca i broji 220 domaćinstava. Džematska je džamija sagrađena 2004. godine. 

Dosadašnji imami u džematu bili su: Sadik ef. Đulabić, Fikret ef. Meštrovac, Haris ef. Amidžić i Emin ef. Duranović. Džemat kao vakufsku imovinu posjeduje imamsku kuću, gasulhanu, mezarja, više njiva, jedan mesdžid u Doribabi i mezarje. U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz. Vakifi su u ovom džematu: Huso Joldić, Zlatka Drek, Sabit Meštrovac, Salko Joldić, Meho Joldić, Mustafa Glamočić, Alija Gulić i Mehmed Karadža. Mektepska nastava održava se po dva dana u sedmici u oba mekteba. Sve do 1991. godine džemat Lendići bio je u sastavu džemata Bučići. U džamijskoj je avliji izgrađeno šehidsko spomen-obilježje.


  •  
  •