Džemat Kruščica

  •  
  •  

Džemat se nalazi uz lokalni put 8 km sjeveroistočno od Jajca. Džemat ima 190 domaćinstava. Džematska je džamija prvi put sagrađena 1989. godine. Nakon što je porušena tokom agresije, džamija je obnovljena 2000. godine. Dosadašnji imami u džematu bili su Ragib ef. Nešust i Nesib ef. Emušić. Džemat posjeduje i gasulhanu, mezarje i njive. U džamiji se klanja svih pet dnevnih namaza i džuma-namaz. Mektepska nastava održava se dva dana u sedmici. Džemat Kruščica do 1989. godine pripadao je džematu Bučići, kada postaje samostalan, a pripadalo mu je još i selo Šibenica. Od 2002. godine džemat Kruščica ponovo upošljava stalnog imama. U džamijskoj je avliji sagrađeno šehidsko spomen-obilježje.  Uz šehidsko mezarje izgrađena je i šehidska spomen-česma i šehidski most.


  •  
  •