Džemat Jezero

  •  
  •  

Ovom džematu pripadaju sela Čerkazovići, Ljoljići, Stupna, Đumezlije, i Žaovine. Džemat je smješten na takozvanom putu AVNOJ-a, 9 km od Jajca prema Bihaću. Džemat trenutno broji 90 domaćinstava. Prvu džamiju u džematu izgradio je Sultan Bajazid II u periodu između 1481. i 1512. godine. Džamija je obnovljena i svečano otvorena 1969. godine. Svojoj je svrsi služila sve do juna 1992. godine kada je do temelja porušena. Džamija je ponovo potpuno obnovljena i svečano otvorena 6. aprila 2007. godine i u njoj se obavljaju sve vjerske obaveze.

Imamsku dužnost u džematu obavljali su: Ahmet ef. Aganović, Smail ef. Žužo i Ramiz ef. Bečirović. Trenutno imamsku dužnost obavlja Semin ef. Česo. Osim džamije, džematu pripadaju i imamska kuća, gasulhana, mezarje, velika musala, te seoska mezarja u Čerkazovićima, Ljoljićima, Stupnoj, Đumezlijama i Žaovinama. U džematu se obavljaju svi dnevni namazi kao i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se dva dana u sedmici. U džamijskoj je avliji izgrađeno šehidsko spomen-obilježje.


  •  
  •