Džemat Divičani

  •  
  •  

Džemat Divičani smješten je 7 km sjeveroistočno od grada Jajca. U džematu živi 210 domaćinstava. Džemat ima džamiju koja je prvi put sagrađena u prvoj polovini 17. stoljeća. Džamija je obnovljena i svečano otvorena 4. novembra 1984. godine. Džamija je bila pokrivena crijepom i imala je kamenu munaru. Srušena je ratnim dejstvima tokom 1992. godine. Džamija je ponovo sagrađena 1998. godine. U toku 2002. godine džematlije Divičana su za samo dva mjeseca uz novosagrađenu džamiju izgradili munaru sa dvjema šerafama.

U Divičanima imamsku dužnost obavljali su Muharem ef. Botić, Mustafa ef. Turudić, Sulejman ef. Mecavica, Ibrahim ef. Babić, Muharem ef. Botić, Dželal ef. Huremović, hfz. Elvir ef. Duranović, Hašim ef. Zahirović i Ramiz ef. Kahrić.

Džemat raspolaže i vakufskom imovinom. Osim džamije džemat Divičani ima imamsku kuću, mekteb, gasulhanu, mezarje, nekoliko njiva i abdesthanu.

Prije agresije u sastavu ovog džemata bila su i sela Lupnica, Podlipci, Kuprešani, Bistrica i Smionica. Vakufu džemata Divičani prije osnivanja novih džemata pripadale su i neke njive koje se nalaze na području sela Lendići, Podlipci i Šibenica. U džematu se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz. Mektepska nastava održava se tri dana u sedmici. Džemat ima i tekiju koja je u sklopu Islamske zajednice. Tekijom u kojoj se prakticira nakšibendijski tarikat rukovodi Rifet Agić. Sve do 1991. godine džematu Divičani pripadali su sadašnji džemati Lupnica i Kuprešani i sela koja danas pripadaju ovim novoosnovanim džematima. U džamijskoj je avliji sagrađeno šehidsko spomen-obilježje.


  •  
  •