Džemat Bučići

  •  
  •  

Džemat je smješten uz lokalni put 11 km sjeveroistočno od Jajca. U džematu ima 103 domaćinstva. Džamija u Bučićima sagrađena je 1948. godine. Porušena je usljed agresije 1992. godine, a ponovo je sagrađena 2002. godine. Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu bili su: Zuhdija ef. Makić, Zahid ef. Makić, Mustafa ef. Vereget, Ramiz ef. Makić, Mirhet ef. Joldić, Ahmed ef. Hadžić i Senaid ef. Hodžić. Osim džamije džemat Bučići posjeduje mekteb, imamsku kuću, gasulhanu, mezarje i više njiva. U džematu se obavljaju svi dnevni namazi i džuma-namaz. Mektepska nastava održava se dva dana u sedmici. Džemat svake godine organizira vakifsko-šehidski mevlud. Na vakifsko-šehidskom mevludu održanom 2008. godine džamija je dobila i svoje ime – Vakfijja džamija. U džematu je izgrađeno šehidsko spomen-obilježje za sve šehide iz sela Bučići.  Do 1989. godine u sastavu ovog džemata bila su sela Šibenica, Kruščica i Lendići. 


  •  
  •