U Jajcu održana dvodnevna tribina “Edukacijom do zaustavljanja nasilja”

U Jajcu održana dvodnevna tribina “Edukacijom do zaustavljanja nasilja”

U protekla dva dana (19. i 20. februara), u Jajcu, održana je dvodnevna tribina “Edukacijom do zaustavljanja nasilja”.

Projekat se realizuje u organizaciji Odbora za međureligijsku saradnju Jajce, pod pokroviteljstvom Međureligijskog vijeća BiH, Europske unije i World Vision organizacije, a u okviru projekta “Ujedinjeni u vjeri za zaustavljanje nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja”.

Sve češće možemo pročitati da se u porodicama širom Bosne i Hercegovine pojavljuju oblici nasilja sa smrtnim ishodima, gdje su žrtve bile žene. Nerijetko se ispostavi da je prevencija bila ključno rješenje problema. Osnovni problem koji ćemo nastojati razriješiti realizacijom aktivnosti ovog projekta, jeste upoznavanje šire javnosti sa problemom nasilja na nivou naše lokalne zajednice, kao i prezentacije mogućih riješenja i metoda, kako bi mi kao pojedinci mogli doprinijeti po pitanju ovog problema.

U okviru projekta organizirana su dva susreta, kroz dvije sesije. Gosti predavači bili su: dr. Ismar Halilović, spec. psihijatrije, Matea Budeš, mag.act.soc., Mirela Humić, prof. i s. Ines Vujica.

Svojim znanjem i iskustvom, predavači kroz dvije sesije, nastojali su približiti prisutnim gostima važnost edukacije o nasilju, upoznavanja sa oblicima, uzrocima i posljedicama svake vrste nasilja, kao i pružiti uvid u adekvatne načine prevencije nasilja.

Koordinatorice projekta Lejla Kasum i Ana-Marija Marčeta, istakle su da realizirane aktivnosti projekta trebaju biti poticaj našim lokalnim vlastima i nadležnim institucijama, na aktivno djelovanje, educiranje i širenje svijesti o ovoj jako važnoj temi.

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović