Nihad-ef. Mrkonja: Zavidnost i ljubomora

Nihad-ef. Mrkonja: Zavidnost i ljubomora

Piše: Nihad-ef. Mrkonja

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve one koji ga slijede u dobru do sudnjega dana, poseban selam neka ide na naše uzorite bosanske šehide.

Uzvišeni Allah u suri Et-Tekasur poručuje: ”Zaokuplja vas nastojanje da što bogatiji budete sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznat ćete svakako! I još jednom, ne valja tako! Saznat ćete sigurno! Ne valja tako, znajte pouzdano, Džehennem ćete vidjeti jasno! I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno! Zatim ćete toga dana za blagodati biti pitani sigurno!”
Nema ništa ljepše u životu od toga da čovjek bude zadovoljan sa onim što mu je Dragi Allah podario od blagodati. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je jednom prilikom upitao svoje ashabe: ”Ko će uzeti od mene ove savjete i raditi po njima?” ”Ja ću”, odgovori Ebu Hurejre, r.a., a Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu reče: ”Budi skroman, bit ćeš najpobožniji čovjek; budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dao, bit ćeš najbogatiji čovjek; čini dobro komšiji, bit ćeš mu’min; želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš musliman; i čuvaj se pretjeranog smijeha, jer pretjeran smijeh umrtvljuje srce.” (Tirmizi)

Mi smo nebrojeno puta čuli i govorili o blagodatima kojima nas je Dragi Allah obdario, pri čemo smo se mogli podsjetiti da njih ima toliko da ih ni izbrojati ne možemo. Međutim, i pored te činjenice neki ljudi su nezadovoljni. Žele više. Žele tuđe. A ”ne može čovjek imati sve što poželi” (En-Nedžm, 24.), veli naš Gospodar. Ali, neki ljudi to ne znaju ili ne vide i zato se kod njih javljaju ljubomora i zavidnost.

Ljubomora, naravno, može biti i dobra, kada su u pitanju one blagodati koje se strogo čuvaju i nikome ne daju. A takvih ima. Ili kada ona čovjeka tjera da se više trudi kako bi i on stekao neku lijepu blagodat, sličnu onoj koju je vidio kod drugoga.
Međutim, ljubomora može biti i loša, kada su u pitanju one blagodati koje se mogu, trebaju ili moraju podijeliti sa drugima. Jer, Uzvišeni Allah je svakome dao ono što je dobro za njega i uskratio mu ono što je loše za njega, kao što je i neke blagodati nekome dao više, a nekome manje da bi nas iskušao kako ćemo se ponašati, a uz to i povezao u ljubavi i dobročinstvu.
Ljubomora može biti i opasna, jer vrlo lahko može da preraste u zavidnost, a zavidnost je veliki i upropaštavajući grijeh.
Ibnul-Kajjim el-Dževzi ga je uvrstio među grijehe koji su osnova nevjerstva, pa kaže: ”Četiri su temelja nevjerstva: oholost, zavidnost, srdžba i strast. Zavidnost je zapravo oblik neprijateljstva prema Allahu, jer zavidnik mrzi blagodat koju posjeduje drugi čovjek, a Allah voli da ta blagodat bude u posjedu tog čovjeka; zavidnik voli da ta blagodat nestane kod tog čovjeka, a Allah mrzi da ona nestane.

Zavidnost je danas, nažalost, vrlo prisutna kod nas. Prisutna je i u porodici i rodbini, a šta tek reći za komšiluk i prijateljstvo. Prisutna je, u velikoj mjeri, i kod onih koji sami sebe uzdižu u imanu, jer redovno klanjaju, bili su na hadžu i često dijele sadaku. Oni se ne obaziru na zavidnost, jer računaju na to da je namaz ključ od Dženneta, da je hadž garancija za Džennet, te da sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru.
Međutim, oni ne računaju na hadis u kome Poslanik, s.a.v.s., upozorava: ”U čovjekovom srcu se ne mogu zajedno naći iman i zavidnost.” (Ahmed)
I ne slušaju Poslanika, s.a.v.s., koji im poručuje: ”Čuvajte se zavidnosti, jer zavidnost uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.” (Ebu Davud) A zaboravljaju i onu narodnu izreku: ”Ko se bori da uzme tuđu nafaku, kad-tad će spasti na sadaku.”

Zato, trudimo se i radimo kako bismo postigli ono što želimo! Neke blagodati smo dobili ”na lijepe oči”, a za neke se, Boga mi, moramo oznojiti. Uživajmo u svojim blagodatima dok traju, jer svaka blagodat ima svoj rok trajanja. Naravno, ne zaboravimo da ćemo za blagodati odgovarati pred Dragim Allahom! I okanimo se zavidnosti, jer zavidnost puno, puno, puno košta.
Molim Dragog Allaha da nas zaštiti od zavidnosti i zlih djela zavidnih ljudi. Amin.

 

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2023

Web realizacija: Sandro Nuhanović