Glavni imam Hadžić: ‘Emanet znači biti odgovoran’

Glavni imam Hadžić: ‘Emanet znači biti odgovoran’

U nastavku pročitajte hutbu glavnog imama MIZ Jajce:

-Izazivati sudbinu i to pravdati vjerovanjem u šesti imanski šart i nije neka vjera u Boga. Još ako naše ponašanje bude uzrok da drugi obole ili nastradaju onda je to grijeh a ne vjera. Nevjerovatno je da i nakon godinu dana, i nakon toliko zaraženih i umrlih od korone virusa, Božjom voljom, ima onih koji govore da virus ne postoji, ili onih koji govore da se ne treba čuvati jer ako je Bog odredio nema koristi, pa čak i neki vjerski predvodnici i neki ljudi koji su odgovorni za zajednicu!

“Čuvaj Allaha (pokoravaj Mu se), On će tebe čuvati. Kada pitaš i moliš, moli Allaha. Kada tražiš utočište i zaštitu, traži od Allaha…”, riječi su poslanika Muhameda, a.s.

Prenosi se u jednoj predaji “Razgovor između Isaa, a.s. i šejtana”:

–  šejtan: Vjeruješ li u Božju odredbu?

–  Isa, a.s.,: Vjerujem!

⁃ šejtan: Ako vjeruješ onda otiđi na najveću liticu i skoči sa nje, biti će ono što je suđeno.

Isa, a.s.,: Nije mene Bog stvorio da ja Njega iskušavam, nego da On mene!

Ima ljudi koji kažu: Šta se paziš? Ako ti je Bog odredio zarazit ćeš se, umrijet ćeš, a ako nije nećeš. Razumijevanje Božje odredbe u pogledu čuvanja naših života i zdravlja je puno više od ovakvog neodgovornog pristupa. Ništa se ne dešava bez Božje Volje i Božjeg Znanja koje obuhvata prošlost, sadašnjost i budućnost prema kojem “Pera su uzdignuta, a tinta osušena-sudbina je zapisana”, što predstavlja Božju odredbu. Međutim, čovjek ima izbor u životu na osnovu kojeg će odgovarati za svoje postupke i biti pitan. Ne smijemo se ponašati kao da se nama ništa ne može desiti. Vjernik mora da čuva svoju vjeru u svakoj situaciji, i da bude poslušan naredbama viših organa, te da čini stvari koje su preventiv protiv korone virusa. Međutim, kada ljudi izgube “kompas” i razumijevanje vjere i okolnosti, obaveza predvodnika nije da narodu povlađuju i da popuštaju nego da svoj narod vode i sačuvaju. Allah dž.š., je rekao:

“Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate…”

Ono što sami možemo učiniti u ovom vremenu iskušenja virusom “korona” jeste da budemo odgovorni prema sebi, svojoj porodici, komšijama i zajednici tako što ćemo se pridržavati svih mjera zaštite, strpljivo i odgovorno. Neka nas ove plemenite osobine vjernika vode da ukoliko smo bolesni ili zaraženi nećemo sakrivati svoje stanje i dolaziti među svijet, kao i da nećemo slati našu djecu u školu i mekteb. Trebamo se pridržavati fikhskog pravila “La darere ve la dirar”, nema štete prema drugome niti nanošenja štete sebi.  Poigravanje sa ljudskim životima i sudbinama naroda u kriznim vremenima i nije neko liderstvo, posebno ako znamo i često citiramo dio ajeta: “.. a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao..” Samim življenjem u Bosni i Heregovini  i u Jajcu  naviknuti smo da smo najčešće prepušteni  sami sebi dok se nadležni dogovaraju i u krug prenose nadležnosti i odgovornosti jedni na druge, po pitanju bilo kojeg našeg prava ili obaveze. Svjedoci  smo da je tako i u aktuelnoj situaciji pandemije. Bez obzira na propisane mjere, vjernik samim tim što je vjernik treba biti uvijek oprezan i odgovoran i za sebe i za druge, mora uraditi ono što je do njega, ono što se od njega očekuje, jer stanje se može pomijeniti samo ako mijenjamo sebe. Budimo odgovorni, sada više nego ikada, poštujmo naređene mjere prevencije i uvijek činimo i više,  jer, kao što je već  rečeno, ako samo jedan život sačuvamo, kao da smo svim ljudima živote sačuvali.

Zehrudin-ef. Hadžić, prof., glavni imam Medžlisa IZ-e Jajce

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović