Nezakonito uzurpiranje vakufske imovine i neosnovane optužbe na glavnog imama!

Nezakonito uzurpiranje vakufske imovine i neosnovane optužbe na glavnog imama!

Povodom ponovnih medijskih natpisa o slučaju Sultan Sulejmanove džamije (poznate i kao Fethija džamija), odnosno tzv. Crkve sv. Marije sa Zvonikom sv. Luke saopćenjem za javnost danas se oglasilo Muftijstvo travničko. Naime, kako je navedeno u saopćenju, ovi, kao i prethodni natpisi, donekle sadrže tačne podatke, ali u značajnoj mjeri u njima su prisutne poluinformacije, pa i netačni podaci, te neosnovane optužbe i blaćenje ličnosti glavnog imama Medžlisa IZ Jajce. „S obzirom na to, namjera nam je da iznesemo istinu o tom objektu i demantujemo netačne podatke“, poručili su u današnjem saopćenju iz Muftijstva travničkog.

U saopćenju dalje stoji:

– Objekat tzv. Crkve sv. Marije izgrađen je u 13. stoljeću, prema nekim historičarima kao crkva bosanskih krstjana, a prema drugim kao katolička crkva. Odlukom osmanskih vlasti 1528. godine, zbog određenih razloga (o kojima nećemo ovom prilikom) taj objekat je pretvoren u Sultan Sulejmanovu džamiju i u tu svrhu korišten je do 1832. godine, kada je stradao u požaru, nakon čega do danas nije renoviran, niti korišten kao vjerski objekat. Osmanske vlasti su taj objekat kategorizovale kao vakuf, što znači da je postao neotuđivo vlasništvo Islamske zajednice. Austro-ugarske vlasti su potvrdile prethodnu imovinsko-pravnu kategorizaciju, te su isti objekt upisale kao vlasništvo Islamske zajednice, što su učinili i svi kasniji državno-pravni sistemi, sve do danas. Dakle, i u gruntovnim i u katastarskim knjigama taj objekat se vodi kao vakuf, odnosno vlasništvo Islamske zajednice u BiH, sa potpunim pravom korištenja kao i svih drugih vjerskih objekata u vlasništvu Islamske zajednice. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2003. godine taj objekat je proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, što nije utjecalo na vlasništvo nad objektom.

Međutim, činjenica je da taj objekat Islamska zajednica u BiH, konkretno Medžlis IZ Jajce, već duži niz godina ne koristi, jer njime bespravno upravlja „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”. Naime, 12.11.2018. godine Medžlis je podnio zahtjev Općini Jajce – Općinskom načelniku, za vraćanje u posjed i upravljanje predmetnim nekretninama. Odgovorom načelnika Općine Jajce od 05.12.2018. godine konstatovano je da je MIZ Jajce vlasnik navedene imovine, da Općina nije prenijela na upravljanje navedeni nacionalni spomenik Agenciji, te da je pravo i obaveza Medžlisa da upravlja svojom imovinom, poštujući odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Nakon toga, Medžlis je 13.12.2018. Agenciji uputio zahtjev za vraćanje spomenutog objekta u posjed, ali je Agencija dopisom od 17.12.2018. godine odgovorila da nema ni pravo ni obavezu ispuniti zahtjev Medžlisa u vezi sa upravljanjem nad nacionalnim spomenikom, čime je odbila spomenuti zahtjev. Stoga je Medžlis 20.12.2018. godine Agenciji podnio opomenu pred tužbu, u kojoj joj je ostavljen rok od sedam dana za predaju ključeva. Međutim, Agencija je zanemarila ovu opomenu, bez obzira na činjenicu da joj je i načelnik Općine Jajce dopisom od 08.01.2019. godine potvrdio da je zahtjev Medžlisa opravdan jer se taj objekat nalazi u vlasništvu ove vjerske zajednice, te da ne postoji akt kojim se taj objekat daje na upravljanje Agenciji.

Dakle, očito je da spomenuta Agencija bez pravnog osnova drži u posjedu predmetne nekretnine i da ih bez razloga odbija predati u posjed MIZ Jajce kao njihovom vlasniku, pa je Medžlis IZ Jajce 30.01.2019. god. podnio tužbu protiv Agencije, radi predaje navedenih nekretnina u posjed. Bitno je napomenuti da je Medžlisu poznato da je spomenuti objekat proglašen nacionalnim spomenikom i da je svjestan obaveze mjera zaštite i rehabilitacije, ali to nije razlog niti prepreka Agenciji da mu kao vlasniku nekretnine preda u posjed. Također, očito je da Agencija svojim neosnovanim djelovanjem krši pravo MIZ Jajce na svoju imovinu, te njegovo pravo na vakuf. S tim u vezi, posljednji medijski natpisi su, po svemu sudeći, nastojanje da se – u nedostatku pravnih i činjeničnih argumenata – izvrši pritisak na sud i javno mnijenje, a što se ne smije i ne može prihvatiti kao dozvoljeno pravno sredstvo.

Uz sve to, treba naglasiti da Islamska zajednica nema namjeru uzurpirati ničije pravo, ali traži da se ispoštuje i njeno pravo na korištenje vakufa, tj. svoje imovine. Također, Islamska zajednica nema namjeru dizati tenzije (kao što to čine neki drugi), nego se stalno zalaže za mirna rješenja i suživot, baziran na uzajamnom poštovanju. U tom smislu, Islamska zajednica je prije nekoliko godina prihvatila prijedlog da se objekat Sultan Sulejmanove džamije renovira i pretvori u multimedijalni centar, ali to druge strane nisu prihvatile, a tvrde da se zalažu za principe suživota.

Također, odbijamo optužbe iznesene na račun Zehrudin-ef. Hadžića, glavnog imama MIZ Jajce. Zehrudin-ef. je čestit i častan čovjek, koji poštuje svačije pravo i trudi se da doprinese dobrim međunacionalnim i međuljudskim odnosima u Jajcu i šire. (Brojni su primjeri za to: učešće u Plivskim omahama, humanitarne akcije bez obzira na vjersku pripadnost, posjete vjerskim autoritetima u Jajcu i šire, itd). To, naravno, nije prepreka da on istovremeno radi na zaštiti interesa Islamske zajednice i vraćanju vakufske imovine u posjed Islamske zajednice, u čemu ima podršku organa Islamske zajednice u BiH.

Na kraju, autorima spomenutih natpisa sugerišemo da također pišu i o ugroženosti prava Bošnjaka muslimana, kao što je npr. diskriminacija u obrazovnom sistemu u Jajcu, te nedozvoljavanje gradnje munare uz džamiju u Novacima kod Viteza, na vakufskom zemljištu, tj. zemljištu Islamske zajednice, kaže se u saopćenju koje je potpisao muftija travnički dr. Ahmed ef. Adilović.

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović