Održan sastanak s predstavnicima Jezera i Šipova

Održan sastanak s predstavnicima Jezera i Šipova

Nakon zaključka sa vanredne sjednice Izvršnog odbora Medžlisa Islamske Jajce koja je bila upriličena u petak, danas je održan radni sastanak, glavnog imama prof. Zehrudina ef. Hadžića i predsjednika Medžlisa Almira Kunića s predstavnicima društvene i vjerske zajednice Bošnjaka Jezera i Šipova.
Delegaciju iz Jezera predstavljali su Ševal Ribić i Mubera Šabić-Žužić, odbornici Skupštine opštine Jezero te članovi džematskog odbora predvođeni sa Rufadom Ribićem, Zehidom Kesten, Mirsadom Omerinoviće, Sabahudinom Ališom i Seminom ef. Česom, dok su Šipovo Derviš Bašić i Ahmed ef. Hadžić.

Na ovom sastanku razgovaralo se o stanju Bošnjaka u ove dvije opštine koje se nalaze u RS, a pripadaju jajačkom Medžlisu. Glavni fokus je bio na nemilim dešavanjima u Jezeru kada su dva Bošnjaka imali verbalni sukob te uzurpacija vakufske i Bošnjačke imovine u selu Vražić u Šipovu.

Poseban osvrt na sastanku bio je na manifestaciju obilježavanja zločina na području jajačkog Medžlisa pod nazivom „Spomen njima, po(r)uka nama” i 3. juni” u Jezeru. Podsjećamo, u Jezeru će 3. juna obilježit će se dvadeset i sedam godina od stradanja Bošnjaka Jezera, Ljoljića i Čerkazovića. Od zločinačke ruke 1992. godine ubijeno je 34 nevine osobe.

Zaključci sastanka

Na ovom sastanku prisutni su donijeli sljedeće zaključke koje će se realizirati u skorije vrijeme:

  • izraditi socijalnu sliku Jezera,
  • sastanak u opštini Jezero u povodu manifestacije “3. juni,
  • posjeta viših nivoa vjerske i društvene vlasti,
  • zaštiti prava Bošnjaka Šipova,
  • apel za jedinstvo Bošnjaka na području dvije opštine i zajednički život s komšijama u miru i slobodi.

(MIZ Jajce/Jajce Online)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović