MIZ Jajce: Pomoćnica načelnika u službi destruktivne politike ili građana?

MIZ Jajce: Pomoćnica načelnika u službi destruktivne politike ili građana?

Na redakcijski mali dobili samo sljedeći sadržaj kojeg prenesimo u cijelosti:

Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Jajce obavještava svoje članove, pripadnike i javnost da je Službi graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce podnio nekoliko zahtjeva za pokretanje određenih upravnih postupaka, a među kojima su i zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za promjenu namjene stambenog objekta u poslovni objekat – dječji vrtić u naselju Volijak, kao i zahtjev za poništenje povedenog postupka eksproprijacije nekretnina Varošnica i njihovu deeksproprijaciju.

Ove postupke u nadležnoj službi vodi i njima upravlja pomoćnica načelnika Dunja Lučić koja dopušta da isti traju godinama i da se zbog njenog nerada i opstrukcija ne rješavaju u rokovima predviđenim zakonom.

Nije rijetka pojava da pomoćnica načelnika po zahtjevima Medžlisa donosi nezakonita i nepravilna rješenja, uz povrede pravila postupka i pogrešno utvrđivanje odlučnih činjenica, zatim da nadležno ministarstvo njena rješenja poništava kao nezakonita i da nadležni kantonalni upravni inspektor u svom inspekcijskom nadzoru utvrđuje niz nezakonitosti.

Ovakvo postupanje Dunje Lučić niko u Općini Jajce još nije sankcionisao iako je bilo povoda i razloga za pokretanje disciplinskog postupka. Ovakvo njeno upravljanje postupcima u određenom segmentu predstavlja i činjenje prekršajnih radnji, pa očekujemo da će ovlašteni organi pokrenuti adekvatne prekršajne postupke, pogotovo po pitanju trajanja upravnih postupaka i nepostupanja po nalozima ministarstva i upravnog inspektora.

Osim toga, postoji opravdana i osnovana sumnja da neke od opstrukcija i zloupotrebe položaja i ovlaštenja predstavljaju i biće određenih krivičnih djela, te Medžlis ozbiljno razmatra pitanje podnošenja krivične prijave protiv imenovane pomoćnice načelnika.

Medžlis više ne može trpiti ignorisanje i zanemarivanje podnesenih zahtjeva niti donošenje nezakonitih i nepravilnih odluka jer mu se time krši pravo na pravičan postupak u razumnom roku, pravo na pristup nadležnom upravnom organu i pravo na obrazloženu i zakonitu odluku.

Sve navedeno ima i svoje političke konotacije, a imajući u vidu da nerad nadležne službe koriste neki politički krugovi radi neosnovanih napada na Islamsku zajednicu i njene zastupnike i da se u javnom mnijenju zlonamjerno stvara pogrešan dojam o pokrenutim postupcima.

Stoga tražimo od nadležnih općinskih organa da sankcionišu nezakonito postupanje Dunje Lučić i da se naši zahtjevi konačno počnu rješavati u razumnom roku i na zakonit način.

RJEŠENJA:

ŽALBA:

(MIZ Jajce)

Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović